Acadèmics

Soler i Dopff, Carles

1948

07-03-1948. (Barcelona, 10-05-1893 – B. 25-01-1972). Llicenciat el 1916. Doctorat amb la tesi “Valor comparativo de las reacciones de Wasserman, Ascoli y Weichardt en el diagnóstico de la sífilis” 1917. Es dedicà principalment a la Higiene i Sanitat i a la Medicina del Treball. Professor d’Higiene Industrial a l’escola de Terrassa, va estar vinculat a l’Institut d’Orientació Professional de la Mancomunitat. Autor, amb M. Oliveras, de ”Elementos de Higiene Industrial”, B. 1929. Fou elegit membre de l’Acadèmia el 15.7.1936. No llegí el discurs d’ingrés fins gairebé dotze anys després. Vice-secretari 1960 a 1971 i vice-president, interinament, el 1971.
DI: «La perspectiva actual en la medicina preventiva» Resposta: Pere Gonzàlez i Juan
TIC de 1967: «Desde la historia clínica a la medicina de masas»

Scroll al inicio