Acadèmics

Sierra i Valentí, Xavier

2019

Elecció

Eleccció : 5 de febrero de 2019.

Secció : adscrit a la secció Quarta.

Ingrés : 1 d’octubre de 2019, «Un desl primers llibres de dermatologia. El tractat del metge català Toàs Carreras», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Josep M. Mascaró i Ballester.

Sierra i Valentí, Xavier. «Un dels primers llibres de dermatologia (1760) el tractat del metge català Tomàs Carrera». Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2020, Vol. 35, Núm. 3, p. 100-106, Vista de Un dels primers llibres de dermatologia (1760) el tractat del metge català Tomàs Carrera (raco.cat) .

Llicenciat en Medicina (UAB,1975) – Lepròleg (Univ. València 1977) – Especialista en Dermatologia (Univ. Complutense Madrid, 1978) – Doctor en Medicina “cum laude” (Univ. Complutense Madrid, 1980).

Llibres publicats:

Vocabulari Mèdic ACMCB (coautor) edicions: 1974, 1979, 1989.

Historia de la Dermatología. MRA editorial. Barcelona, 1994.

Dermis y Cronos. Ed. Planeta de Agostini. Barcelona,1995.

Micosis cutáneas. Atlas de diagnóstico. Iatros ed. Barcelona, 1996.

Historia de las micosis. Mra. Barcelona 1997. 2ª ed.  2005.

Poesía a flor de piel I. Mra. Barcelona 1998.

Poesía a flor de piel II. Mra. Barcelona 1999.

Juan de Azúa y su tiempo (com a editor) Ed. Saned. Madrid, 1999.

Homenaje a López de Villalobos. V Centenario del Tratado de las pestíferas bubas (1495) (com a editor) Ed. Saned.  Barcelona,  2000.

100 Años de Dermatología (com a editor) Aula Médica. Madrid 2001.

Piel de Cera. Olavide, San Juan de Dios y el museo (coautor) Luzán 5 ed. Madrid, 2006.

Mitos en micosis I. Ed. Mayo. Barcelona, 2006.

Mitos en micosis II. Ed. Mayo. Barcelona, 2006.

Historia de la Academia Española de Dermatología y Venereología. La Dermatología del s.XXI. (com a editor) Ed. Loki de Dimas. Madrid, 2009.

Lírica galaicoportuguesa medieval. ARC. Barcelona, 2013.

Capítols en llibres d’altri:

Principios de terapéutica dermatológica a: Harper J. Dermatología pediátrica. Doyma. Barcelona, 1985.

Pròleg i notes a: Fitzpatrick i cols. Atlas de dermatologia. Doyma. Barcelona 1986.

Historia de las enfermedades de transmisión sexual. a: Vilata JJ. Ed. Prous. Barcelona, 1993.

Enfermedades de transmisión sexual a: Enc MédicoQuirurg Praxis med. Elsevier Paris 1997.

La salut / L’ideal de bellesa a: Pendàs M. La vida quotidiana a través de l’art Gòtic. Ed. Vicens Vives

Barcelona, 2000 (versió castellana, 2004).

Elefanthiasis graecorum. Lepra a: Fatovic-Farencic S, Plewig G, Holubar K. Skin in water-colours.

Blackwell Pub, 2003.

Evolución histórica de las micosis a: Vilata JJ. Micosis cutáneas. Panamericana, Madrid 2005.

Gaspar Casal. Der Mais ist das Gundnahrungsmittel. A: Löser C, Plewig G. (eds) Pantheon der

Dermatologie 2008  (ed. en alemany 2008, i ed. en anglès 2013).

Historia de los condilomas acuminados a: Fusté P. Papilomavirus anogenitales. Euromedyce. Badalona,   2016.

History of Clinical Imaging a: Photography in Clinical Medicine. Springer Nature (en premsa)

 

Internet:

Blog “Un dermatólogo en el Museo” (2015-2017) Més de 830 articles publicats. 43200 visites

Galeria de Metges Catalans COMB (7 biografies publicades).

Diversos articles a la web de la Société Française d’Histoire de la Dermatologie http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhd/

 

Membre d’Honor de l’Institut Mèdic Valencià (per premi La medicina a la València del s XV  a través  de l’obra de Jaume Roig, 2002).

Fundador de la European Society for the History of Dermatology and Venereology (Vicepresident     1999-2003) Secretari (2003-2007).

Lliçó inaugural 4th Congress Mediterranean Association of Dermatology, Montpellier, 2004: Arnau de Vilanova et l’école de Montpellier.

Comissariat pel COMB per l’any Piñol (2017) Diverses conferències i exposició Deixar-hi la pell.

Diverses conferències a Europa, Àsia i Amèrica (un total de 116).

105 articles publicats en revistes mèdiques i 269 articles de divulgació.

 

Enllaços :

Blog sobre dermatologia :

Un dermatólogo en el museo : Introducción (xsierrav.blogspot.com) .

Scroll al inicio