Acadèmics

Setoain i Quinquer, Jordi

2000

Elecció

Discurs d'ingrés

Nascut a Barcelona el 1933. 1956 – LLICENCIAT EN MEDICINA I CIRURGIA, per la Universitat de Barcelona, amb la qualificació de notable. 1963 – Posta en marxa, juntament amb el Dr. Francesc M. Domènech i Torné, del CENTRO TÉCNICO DE ISOTOPOS RADIACTIVOS Y MEDICINA NUCLEAR, (CETIR) amb finalitats diagnòstiques i terapèutiques. 1972 – És nomenat CAP DEL SERVEI D’ISÒTOPS RADIOACTIUS, de l’Hospital Clínic i Provincial. Facultat de Medicina, Barcelona. 1980 – Especialitat en Medicina Nuclear. 1983 – Cofundador del CENTRE DE RESSONÀNCIA NUCLEAR MAGNÈTICA. CENTRE DIAGNÒSTIC PEDRALBES. ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT. 4 LLIBRES. 14 CAPÍTOLS DE LLIBRES. 57 ARTÍCLES EN REVISTES INTERNACIONALS. 85 ARTÍCLES EN REVISTES NACIONALS 16 PONENCIES EN CONGRESSOS NACIONALS. 12 TAULES RODONES EN CONGRESSOS NACIONALS. 59 COMUNICACIONS A CONGRESSOS INTERNACIONALS. 134 COMUNICACIONS A CONGRESSOS. NACIONALS. 23 COL·LABORACIONS EN TESIS DOCTORALS. 35 ACTES COM A MODERADOR I ORGANITZADOR DE CONGRESSOS. VICE-PRESIDENT DE L’ENMS. MEMBRE DEL BOARD OF EDITORS DE L’EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE. PRESIDENT DE LA S.E.M.N. DELEGAT ESPANYOL DE L’ E.N.M.S. DELEGAT ESPANYOL PROGRAMA «PET», DE LA COMACQ DE LA CEE. DELEGAT ESPANYOL «CARACTERIZACIÓN TISULAR» PER RNM COMACQ DE LA CEE. DELEGAT ESPANYOL DE LA EANM. MEMBRE D’HONOR DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA NUCLEAR. COMISSIONAT DE LA FUSEE PER A L’ÀREA DE CONGRESSOS DEL MEDICAL FORUM EXPO 1998. MEMBRE D’HONOR DE L’ACADÈMIA DE CIÈNCIAS MÈDICAS DE CATALUNYA I BALEARS. MEDALLA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, EN ATENCIÓ AL SEU ESPIRIT UNIVERSITARI. ACADÈMIC CORRESPONENT DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. VICE-PRESIDENT DE LA FUNDACIO SALUT, EMPRESA i ECONOMIA (FUSEE). MEMBRE DE 17 SOCIETATS CIENTÍFIQUES.

Scroll al inicio