Acadèmics

Serres, Michel

1839

Discurs d'ingrés

Michel Serre. Nat a Montpeller el 8 germinal any VII (20 de març de 1799). Doctor el 1825, i agregat el 1826. Va estar tres anys a París per estudiar anatomia comparada. El 1834 guanyà una càtedra de cirurgia, que havia ocupat Delpech. El 1836 fou elegit membre corresponent nacional de l’Académie de Médecine (de París). Fou un dels primeres en introduir la pràctica de l’anestèsia, publicant dos treballs sobre l’èter el 1847. Ingressà a l¡Academia de Barcelona el 1838, a la que envià tres treballs, dos sobre la utilització de sals de plata en el tractament de malalties venèries i les estenosis de la uretra, i un tercer sobre “Higyène, deuxième enseignement”. Morí a Montpeller el 21 de març de 1849, just quan acabava de cumplir cinquanta anys.

Scroll al inicio