Acadèmics

Serrano i Piñol, M. Teresa

2024

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 20 de febrer 2024.

Secció: adscrita a la secció 1a (Ciències Bàsiques , diagnòstiques i Terapèutiques).

Ingrés: dimarts 16 d’abril de 2024, «L´estudi de l´Hepatocarcinoma, una manera d´entendre l’evolució de l´Anatomia Patològica fins a l´actualitat«, presentació a càrrec de l’Acadèmic Dr. Xavier Matias i Guiu.

Llicenciada en Medicina i Cirurgia ho any 1985 i Doctora en Medicina i Cirurgia por la Universitat de Barcelona l’any 1995 con la qualificació d’Excel·lent cum laude.Beca “La Caixa de Pensions” (1987) i Ajuda a projectes de Recerca per a Investigadores joves de la CIRIT. Assistència a 19 cursos acreditats predoctorals i a 75 cursos acreditats postdoctorals.

ACTIVITAT PROFESSIONAL:

Facultatiu Especialista d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) des de l’any 1992. Cap de Secció de Patologia Quirúrgica del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge 2012-2020. Responsable de l’àrea de patologia hepato-bilio-pancreàtica i de patologia del trasplanto hepàtic, des de 1995

ACTIVITAT INVESTIGADORA:

Qualitat i difusió dels resultats

-Realització de 117 publicacions científiques indexades con un impacto factor total de 423,123 i la major part d’elles es troben en el primer terç.

-A més realització de 20 publicacions científiques en altres revistes incloses en PubMed.

– Redacció de cinc capítols en llibres de medicina publicats i con ISBN.- Participació con 80 comunicacions acceptades en congressos, 30 en congressos de la SEAP i 26 en congressos internacionals. Primer autor en 32 comunicacions, 12 de les quals la seva comunicacions orals.

– Participació com a ponent convidat en 42 congressos o seminaris (en els 11 últims congressos de la Societat Espanyola d’Anatomia Patològica *SEAP i en 5 congressos de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, en un total de 16 cursos de formació taula-graduada.

– Participació en 12 sessions periòdiques d’Anatomia Patològica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Qualitat i nombre de projectes de recerca

– Participació de forma continuada en 23 projectes de recerca competitius (FIS/ISCIII, Ministeri d’Economia I Competitivitat. Pla Nacional I + D.) com a investigadora col·laboradora, en l’àmbit de la neuropatología i de la patologia hepato- bilio-pancreàtica i del trasplantament hepàtic.

– Col·laboradora de la Xarxa Temàtica de Recerca Cooperativa de Càncer de l’Instituto de Salud Carlos III. RD06/0020/0096.

– Formo part del CIBERHED (Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives) Fundació IDIBELL CIF G85296230.

– Formo part del grup de recerca de patologia hepato-bilio-pancreàtica de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL.

– Membre del Club de Digestiu de la Sociedad Española de Anatomia Patológica des de l’any 2007.

Mobilitat del professorat Tres estades en centres estrangers amb una durada entre 15 dies i un mes per a formació de postgrau en Anatomia Patològica.

ACTIVITAT DOCENT:

Docènncia Universitària impartida

– Professor Associat Mèdic de l’assignatura d’Anatomia Patològica general des de l’any 2002 i Professor agregat interí des de l’any 2014 i estatutari des de l’any 2018 (70 hores) i de la part específica de l’assignatura d’Anatomia Patològica integrada en les assignatures mèdico-quirúrgiques (52 hores).

– Coordinadora de l’assignatura d’Anatomia Patològica des de l’any 2011 fins a l’any 2019.

– Elaboració del pla docent de l’assignatura, en l’adaptació del pla docent dels estudis de llicenciatura als de grau.

– Formació de Metges Residents dins del programa MIR des de l’any 1992.

Dedicació Docent

– Direcció d’una tesi doctoral: «Factors pronòstic del donant el trasplanto hepàtic en humans» realitzada por el Sr. Juli Busquets (Excel·lent cum laude).

– Direcció d’un treball per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats (DEESSA): «Paràmetres histològics de mal pronòstic en la recidiva del virus C» realitzada per la Sra. María Jesús González (Excel·lent).

-Participació en els Projectes d’Innovació i millora de la Qualitat Docent.

– Obtenció de l’Acreditació per a Professor lector per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) el 18 de gener de 2011.

– Obtenció de l’Acreditació Nacional per a Professor Titular per l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació) el 22 de juny de 2012.

Scroll al inicio