Acadèmics

Selva O’Callaghan, Albert

2018

Elecció

Elecció : 13 de febrer de 2018.

Secció : adscrit a la secció Segona.
Ingés : 15 de maig de 2018, «Estatines i múscul. dues cares de una mateixa moneda», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Miquel Vilardell i Tarrés.

Albert Selva O’Callaghan va néixer al 1959, i després de fer-ne el estudis de batxillerat als Jesuïtes de Sarrià, va cursar la llicenciatura de medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona que va finalitzar al 1982. Uns anys mes tard, es va presentar al examen M.I.R. triant plaça al Servei de Medicina Interna de la Vall d’Hebron on va realitzar la residencia sota la supervisió del Professor Miquel Vilardell i Tarrés. A l’any 1992 va defensar la seva Tesi Doctoral, ja en el camp de l’autoimmunitat sobre la etiopatogenia de la síndrome antifosfolipidica, obtenint la qualificació Excel·lent “Cum Laude”.

La seva tasca investigadora ha estat al camp de les malalties autoimmunes sistèmiques, principalment a les miositis, havent dirigit nombroses tesis doctorals i publicat mes de cent treballs sobre el tema. Ha establert col·laboracions amb Hospitals del País com ara Sant Pau o l’Hospital Clínic establint una molt propera relació científica amb el Professor Josep Maria Grau, accedint a nombroses beques del fons de recerca sanitària (FIS), l’ultima el darrer any 2015. També manté una estreta col·laboració amb centres europeus com ara  el Karolinska Institutet a Suecia, l’Hôpital Pitié-Salpêtrière a Paris, o la Manchester University a Regne Unit, entre d’altres, i als Estats Units amb el National Institut of Health o el John Hopkins Myositis Center, que han permet avançar en el coneixement de les miositis.

Tanmateix des de fa mes de 15 anys forma part del Comitè de Redacció de Medicina Clínica junt amb el Professor Francesc Cardellach i sota la direcció del Professor Miquel Vilardell i Tarrés, revista emblemàtica al nostre país, amb un factor d’impacte l’últim any  de 1,125, dels mes alts en llengua castellana.

La vocació docent del Dr. Albert Selva O’Callaghan ha estat consolidada l’any 2010 obtenint la plaça de Professor Titular de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i estan acreditat a Catedràtic des de l’any 2013 per l’Agencia Nacional d’Avaluació (ANECA). El compromís amb l’entorn universitari queda palès amb les responsabilitats que desenvolupa a l’actualitat com a Director de Departament de Medicina, prèviament va ostentar els càrrecs de  Coordinador d’estudis de tercer cicle i Vicedegà de Postgrau amb el equip del Professor Manel Armengol a les hores degà de la nostre Facultat.

Scroll al inicio