Acadèmics

Segura i Benedicto, Andreu

2024

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 20 de febrer de 2024.

Secció: adscit a la secció 4a (Medicina Social).

Ingrés:

Cursà l’educació primària al grup escolar «Lluís Vives» del 1954 al 1963 compaginant els tres primers cursos del batxillerat elemental com a alumne lliure. El curs 1963-64 va fer el quart i la revàlida a l’Institut Ausias March. El mes de novembre de 1964 va entrar a treballar com a meritori a l’empresa TEA CEGOS, activitat que va compaginar com alumne nocturn del batxillerat superior a l’Institut Maragall. El curs acadèmic 1969-70 fou admès a la facultat de Medicina de la UAB on es llicencià el juliol de 1975. Estudis que compaginà amb diverses activitats laborals. L’any 1986, també a la UAB, defensà la seva tesi doctoral sobre «La qualitat de les estadístiques de mortalitat a Catalunya» que fou qualificada amb un excel·lent cum laude. Des del mes de setembre del 1975 al mes de gener del 1977 va fer el servei militar. I en acabar es va incorporar com a personal FPI al Departament de Farmacologia de la UAB dirigit pel Dr. Laporte Salas. En guanyar les oposicions a una plaça no escalafonada d’epidemiòleg fou destinat a la «Jefatura Provincial de Sanidad » de Barcelona i transferit al Departament de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat provisional on ha treballat des del 1978 fins la seva jubilació l’any 2016. Fou el promotor i primer director del Butlletí Epidemiològic de Catalunya (BEC) publicació que se segueix editant. Va impulsar la col·laboració amb l’INE el que ha permès a les comunitats autònomes participar en la codificació i en la millora de la qualitat i de la puntualitat de les estadístiques de mortalitat.
Va dirigir el programa de prevenció i control de la Sida a Catalunya des de la seva creació (1986) fins que va esdevenir director de l’Institut Universitari de Salut Pública, un consorci entre la Generalitat, l’Ajuntament i la Universitat de Barcelona, fins a la seva dissolució l’any 2000.
Va coordinar llavors AUPA Barceloneta, un dels 12 projectes seleccionats per l’OMS a tot el món per propulsar una reorientació dels sistemes sanitaris basada en la integració dels serveis col·lectius i assistencials i la participació activa de la comunitat.
De 2003 a 2008 va codirigir la xarxa AUPA de centres d’atenció primària interessats a impulsar la salut comunitària; i va coordinar el programa de Medicina Preventiva i Salut Pública que engloba les cinc unitats docents en què es formen els metges de l’especialitat i l’Àrea de Salut Pública de l’Institut d’Estudis de la Salut. (fins a l’any 2011)
D’ençà d’aleshores fou responsable del Pla Interdepartamental de Salut Pública al Pla de Salut i secretari de la comissió interdepartamental de salut pública de la Generalitat. Darrerament va coordinar el projecte COMSalut (Atenció Primària i Comunitària) Ha desenvolupat la seva activitat docent en els diferents àmbits de la salut pública. Professor del primer curs de salut de la comunitat en el GAPS del Col·legi de Metges el 1977; es va encarregar de l’assignatura de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Unitat Docent de Sant Pau a la UAB des del curs 1979-1980 fins a 1989 quan va passar a dirigir el programa de mestratge en Salut Pública de la UB fins a la seva finalització en el curs 1999 -2000. Professor titular de Salut Pública de la UB des de 1995 fins a 2008.
Ha col·laborat amb totes les escoles de salut pública espanyola i va ser sènior associate professor a la Blomberg School de la Johns Hopkins University. Va coordinar l’assignatura d’epidemiología del Master d’Economia de la Salut de la UB i posteriorment de la UPF. Actualment és col·laborador docent del programa de Mesratge de Salut Pública de la UPF i la UAB. Ha escrit o coeditat uns trenta llibres, incloent monografies, textos divulgatius, manuals de control de malalties i textos per a la docència. Autor o coautor de més de 175 articles en revistes científiques i professionals.
Va ser el president de la comissió gestora de la Societat Espanyola d’Epidemiologia; de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears i de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).
Vocal de la junta directiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i Secretari General del XI congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (Reus, 1980)
Ha estat vocal de la comissió nacional de l’especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública en dues ocasions i vocal del consell assessor del Ministeri de Sanitat i Consum (fins a Octubre 2012).Entre d’altres ha rebut el premi Ramon Trias de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques el 1998 i el premi Jaume Aiguader Miró de divulgació sanitària en 1999 per la col·lecció d’articles «La salut de la Barceloneta». El 2006 va rebre el premi a l’excel·lència del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el 2007 la «encomienda de la orden civil de sanidad» que atorgava el llavors Ministeri de Sanitat i Consum. El 2011 va rebre un dels premis dolç de «No gràcies i Farmacriticxs» per les seves iniciatives relatives als problemes ètics, científics i pràctics dels excessos en la prevenció. I el 2015 la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari de la Generalitat de Catalunya. L’any 2019 guanyà una beca de recerca de la Fundació Grífols per al projecte «Ètica de la ignorància i ètica de la incertesa: Elements per a comprendre i prevenir la iatrogènia». I va ser guardonat amb el premi anual — en la seva primera edició– de la societat de salut pública de l’Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i de Balears.
En l’actualitat és vocal del consell assessor de Salut Pública i del comitè de Bioètica de Catalunya. . És vocal de grups de treball de SESPAS i coordinador del grup de treball sobre ètica i Salut Pública que organitza una trobada anual des de l’any 2011 amb la col·laboració de la Fundació Grifols amb la que han editat fins ara conjuntament dotze quaderns, així com del grup de treball sobre anàlisi i prevenció de la iatrogènia. Ha estat un dels autors convidats a participar en el llibre dels 25 anys de la Fundació amb el capítol «Ètica de, en i per a la Salut Pública» i al número especial de la revista de filosofia Euphya dedicat a la filosofia de la Medicina amb el capítol » Análisis y definición de los conceptos de salud y enfermedad». Fins el mes de desembre del 2023 ha estat editor convidat en salut comunitària a la revista Gaceta Sanitària.

Scroll al inicio