Acadèmics

Sèculi i Brillas, Josep

1970

08-02-1970. (Gavà, 02-01-1917 – m. B. 11-03-1998). Veterinari de nissaga, es graduà a l’Escola de Saragossa. President del Col•legi de Veterinaris de B. 1954-1971. Inspector veterinari de duanes del port i aeroport de B. Inspector regional de sanitat animal, 1975-1985. Autor de “Manual de práctica veterinaria”, en col•laboració amb Homedes i Martí Morera. Va fer també alguns treballs d’història de la veterinària. A l’Acadèmia fou vocal de la Junta, 1976 i 1983, i tresorer de 1971 a 1975 i de 1990 a 1998.
DI: «La rabia. Un problema latente». Resposta: Bel•larmí Rodríguez Arias

Scroll al inicio