Acadèmics

Sayé i Sampere, Lluís

1930

30-03-1930. (Barcelona, 19-02-1888 – B. 27-06-1975). Llicenciat el 1911, doctorat el 1913 amb la tesi “Tratamiento de la tuberculosis pulmonar por el pneumotórax artificial”, es dedicà exclusivament a la Tisiologia, matèria de la que fou professor agregat a la U. Autònoma. Va crear el dispensari del carrer de Rades i l’Obra Antituberculosa de la facultat de medicina. Ran de la guerra s’exilià, residint molts anys a Buenos Aires on va deixar un gran record. Exercia també a Montevideo. La seva projecció internacional fou intensa. Autor d’una obra escrita molt àmplia. En retornar de l’exili quedà marginat. Vice-president de l’Acadèmia de 1963 a 1967. Deixà la seva biblioteca a l’Acadèmia i a més s’instituí un premi per fer estudis sobre acadèmics.
DI: «Las fases iniciales de la tuberculosis pulmonar en el adolescente y en el adulto» Resposta: August Pi i Sunyer
TIC de 1956: «Algunas características de la tuberculosis en la actualidad»

Scroll al inicio