Acadèmics

Sarró i Palau, Manuel (1929-2019)

2007

Premi

Discurs d'ingrés

Manuel Sarró i Palau

Premi : Premi Lluís Sayé 2007, títol treball premiat «profesor P. Piulachs, catedràctic de cirurgia de la Facultat de Medicina de Barcelona. Memoria de 25 anys de col·laboració (1951-1976)».

Sessió In Memoria, 5 de novembre de 2019, «Dr. Manuel Sarró i Palau», a càrrec de l’Acadèmica Numeraria Dra. Edelmira Domènech i Llaberia.

Enllaços : Galeria de Metges Catalans, http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EHFG; Revista Gimbernat, 2015. vol. 63, pp. 199-210, «La aportació de la família de metges Sarró i Palu en la medicin catalana (1844-2013)», SARRÓ i PALAU, Manuel file:///C:/Users/biblioteca.RAMC/Downloads/313978-Text%20de%20l’article-444789-1-10-20161031.pdf

Scroll al inicio