Acadèmics

Santamaria Vilanova, Pere

2012

Alemanya

Discurs d'ingrés

Elecció: 10 de gener de 2012
Ingrés: 11 de desembre de 2012 «Descobriment i desenvolupament d’una plataforma terapèutica nova per al tractament de les malalties autoimmunes»

Scroll al inicio