Acadèmics

Sànchez i Ripollès, Josep M.

1992

Discurs d'ingrés

Llicenciat en medicina el 1970 (Saragossa). Doctor en medicina el 1988 (Barcelona). Adjunt del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, des de 1977. Durant 10 anys (des del curs 1979-80 al curs 1989-90), professor associat (18 crèdits) de Patologia General (Reus). Des del curs 1991-92, professor associat tipus 1 (18 crèdits) d’Història de la Medicina (Reus). Des de juny de 2002, president de la Societat Catalana d’Història de la Medicina. Formo part de la comissió de bioètica del Col.legi de Metges de Tarragona, i de la comissió de docència de l’hospital Joan XXIII. Llengües: francès, alemany, anglès (escrit), llatí i grec (traducció de textos clàssics). Articles mèdics: a Medicina Clínica, Annals de Medicina, JANO (Bibliografia internacional comentada). Treballs relacionats amb la història de la ciència i de la medicina: Gimbernat, Cultura, l’Avenç, Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Butlletí de l’Hospital Joan XXIII, Estímul de la Canonja, Butlletí d’Alcover, Diari de Tarragona, Llibre d’Actes del I Congreso Nacional de Medicina del Mar (1960) i de la XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos (1989). Tesis doctorals dirigides: • Pere Virgili i el seu temps. • Aspectos sanitarios de los Archivos parroquiales de la iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona (1800-1850). • El Dr. Tricaz i el seu temps. (codirigida): – Aspectes sanitaris dels llibres parroquials del Priorat (segles XVI, XVII i XVIII). LLIBRES: Anotacions Mèdiques (1ª edició, 1995). Llibre de text d’història de la medicina de la URV. Dades i esdeveniments mèdics del segle XVIII a la comarca de l’Alt Camp (1989). Els primers malalts de l’Institut Pere Mata – Teoria de la Ciència (1996). Pinceladas de Historia de la Medicina (1997). Metges de la ciutat de Reus (1998). Col.legi Oficial de Metges de Tarragona. Una història de cent anys (1898-1998). Diari d’un metge de Valls (novel.la històrica) (1999). Conferències del Dr. Tosquelles – Escrits del Dr. Cervera (2000). Sèrie Ecos de Musa : Núm 1: A la medicina de la corona catalanoaragonesa (2001). Núm 2: II Jornada d’Història de la Medicina de Reus i Comarques veïnes (2001). Núm 3: Anotacions Mèdiques (2ª edició, 2002). Núm 4: editor i autor Llibre d’Actes: XIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana (2004).

Scroll al inicio