Acadèmics

Salvat i Navarro, Antoni

1920

Discurs d'ingrés

11-07-1920. (Saragossa, 23-11-1883 – Barcelona, 28-03-1977). Fill de metge militar d’origen català, passà part de la infància a Cuba. Féu els estudis a València, llicenciat el 1905 i doctorat el 1906. Metge de marina residint a Cartagena, 1905-1908. El 1908 fou becat per l’ajuntament de València per estudiar bacteriologia en diversos països europeus. Catedràtic d’Higiene de Sevilla, 1913 i de Barcelona, per trasllat, el 1918. Depurat el 1939, fou destinat a Granada, i després a Saragossa. Jubilat el 1953 tornà a Barcelona. Autor d’un “Tratado de Higiene” (Sevilla, 1915), que amplià en edicions posteriors a Barcelona. A l’Acadèmia havia passat a corresponent, per anar a residir fora, i el 26.11.1963 a Acadèmic Honorari.
DI: «La antigenoterapia no específica y la antiquifilaxia parabacteriana como fundamento para otras orientaciones en cuanto a la profilaxis y tratamiento de las enfermedades infecciosas». Resposta: August Pi i Sunyer
TIC de 1933: «La sanidad nacional».

Scroll al inicio