Acadèmics

Salvat i Espasa, Manuel

1921

08-05-1921. (Barcelona, 16-10.1876 – B. 10-05-1969). Llicenciat en medicina el 1898. Participà en el I Congrés internacional de la Llengua Catalana, 1906, i en els Congressos de Metges de Llengua Catalana. Pediatre, amb bon prestigi social, autor de bastants treballs sobre higiene escolar, tema que va impulsar, d’estudis sobre mortalitat infantil, de “La tuberculosis ganglio-pulmonar en los escolares” (B. 1930), i bastants més. Va ser el primer president de la Societat Catalana de Pediatria (1926-1928).
DI: «Fundamentos científicos para el establecimiento de la profilaxis antituberculosa en las escuelas». Resposta: Josep Blanc i Benet
TIC de 1936: «Perspectiva mèdico escolar».

Scroll al inicio