Acadèmics

Risueño de Amador, Benigno

1838

Discurs d'ingrés

D’origen espanyol, nat a Cartagena el 13 de febrer de 1802. Doctor en filosofia a Salamanca, el 1823 passa a Montpeller on es matricula de medicina i es doctora el 1830. El 1837 és nomenat, des de París, per una càtedra de Patología i Terapèutica generals. . Sembla que era una mica grandilocuent. Naturalisat francès el 1831. Va morir, encara jove, a Montpeller, el 5 d’agost de 1849, als 47 anys. (Dulieu, IV, 891-893). (20)

Scroll al inicio