Acadèmics

Ribalta i Farrés, Teresa

2008

Elecció

Discurs d'ingrés

RESUM DE CURRICULUM VITAE
Teresa Ribalta Farrés.

Nascuda a Manresa (Barcelona), el 2 de juliol de 1955.

Títols Acadèmics:
– Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona, 1978.
– Doctora en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona, 1986.
– Catedràtica d’Anatomia Patològica, Universitat de Barcelona, 2007.
Especialitat Mèdica:
– Anatomia Patològica, Hospital Clínic de Barcelona, 1983.
Estades formatives i de recerca a l’estranger:
– Visiting Fellow, Department of Pathology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA, 1983.
– Diverses estades al Department of Pathology (Neuropathology Section), M. D. Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, TX, USA, 1989, 2001, 2002, 2003, 2004.
Certificacions i Acreditacions:
– European Board of Pathology (Anatomic Pathology), Union Européenne des Medecins Spécialists (UEMS), 1997.
– Acreditació, General Medicine Physician of the National Health Systems of Spain and other European Union countries, Spanish Ministery of Health, 1994.
– Diploma, Hospital Management, University of Barcelona, 1996.
– Tutor de Residents i Visitants, Institut d’Estudis de la Salut (IES), des de 2004.
Càrrecs, categories professionals i principals activitats actuals:
– Cap de Secció de Biòpsies, Servei d’Anatomia Patològica, Hospital Clínic de Barcelona, 2007.
– Consultor Senior, Servei d’Anatomia Patològica, Hospital Clinic de Barcelona.
– Responsable de la Unitat de Neuropatologia, Hospital Clínic.
– Membre del Comitè Científic del Banc de Teixits Neurològics de la Universitat de Barcelona i Hospital Clínic.
– Tutor de Residents i Visitants acreditada per l’IES (8 MIRS simultanis), 2004-present.
– Presidenta de la Comissió de Teixits de la Corporació Sanitària Clínic.
– Membre del Comitè de Qualitat I Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clinic de Barcelona.
– Membre del CAAD (Comissió Avaluadora de les Activitats Docents no Universitàries) de l’Hospital Clínic, 2007.
Recerca:
– Investigadora de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
– Principal línia de’investigació actual: Marcadors morfològics diagnòstics, pronòstics i predictius en tumors cerebrals.
Servei a Societats Científiques:
– Membre del Comitè Executiu de la European Society of Pathology (ESP), 2007-2011.
– Membre del Comitè Assesor de la European Society of Pathology (ESP), 2003-present.
– Secretària Associació Catalana Anatomia Patològica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, 1984-1988.
– Tresorera de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, 2003-2007.
Pertinença a 13 Societats Científiques:
Membre relevant de Comitès Organitzadors: 7 congressos internacionals, 3 congressos nacionals i 4 Tutorials nacionals; Chair de 18 Simposis Nacionals i Internacionals.
Publicacions:
18 Capituls de llibres en Anglès, 6 Capituls de llibres en Castellà, 110 Articles en revistes indexades, 74 en revistes internacionals
Beques:
IP en 8 Projectes finançats i co-investigadora en 16 projectes finançats setembre / 08.

Scroll al inicio