Acadèmics

Riambau i Alonso, Vicenç

2023

3a (CIRURGIA)

Elecció Acadèmic Numerari: 18 d’abril de 2023.

Ingrés: diumenge 17 de març de 2024, «La irrupció del tractamenr endovascular de l’amneurisme d’aorta: de la relativitat a la intel·ligència artificial«, resposta a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Laureà Fernández-Cruz i Pérez. (sessió en directe https://youtube.com/live/HqMywCdR9wk )

Elecció Elecció Acadèmic Corresponent: 21 de febrer de 2017.

Secció : adscrit a la Secció Tercera (Cirurgia).

Ingrés : dimarts 21 de novembre de 2017, «Tractament Endovascular de l’aorta: història personal en la revolució de la Cirurgia Vascular» (PDF), presentacio a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il·ltre. Dr. Jordi Palés i Argullós.

Curriculum Acadèmic:

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Excel·lent.
 • Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Títol d’ Especialista en AngiologiaiCirurgia Vascular 1990.
 • Estades Formatives: VisitingFellowshipat Texas HeartInstitute, Houston, Texas, USA (1988); ClinicalFellowshipat CHU Rangueil, Toulouse, France (1989); ResearchFellowshipat Mac Master University, Hamilton, Ontario, Canada (1990). Director de instal·lacions radiològiques nivell 1 i 2
 • Màster Lideratge Clínic. IES Barcelona 2010-11

Curriculum Assistencial:

 • Metge Resident Hospital de la Santa Creui de Sant Pau de Barcelona (1986-1990),
 • CirurgiàVascular AdjuntHospital L’Aliança de Barcelona (1991),
 • Cirurgià Vascular Adjunt de GuàrdiesHospital Clínic de Barcelona (1991-1992),
 • Cirurgià Vascular AdjuntHospital del Mar de Barcelona (Gener- Setembre1992),
 • Cirurgià Vascular Adjunt 2 Hospital Clínic de Barcelona (des del 1992-1995),
 • Especialista de Cirurgia Vascular Hospital Clínic de Barcelona (des del 1996-1998),
 • Especialista Senior de Cirurgia Vascular Hospital Clínic de Barcelona (1999- 2003),
 • Consultor de Cirurgia Vascular de l´HospitalClínic de Barcelona (2004- 2012),
 • Consultor 2 de Cirurgia Vascular de l´HospitalClínic de Barcelona (2012- Actualitat),
 • Cap de la Seccióde Cirurgia Vascular de l’HospitalClínic de Barcelona( 2007-Actualitat).

Curriculum Científic:

 • Ponències I Presentacions a Congressos:

més de 300 ponèncieso conferènciesinvitades en elsmésprestigiososcongressos I reunions nacionalsiInternacionals.

 • Articles Publicats: 216. Revisions publicades:12. Editorials: 32. Capítols de llibre.

Curriculum Docent:

 • Serveisprestats en el Servei de Cirurgia Cardiovascular de l’HospitalClínic, Servei Docent acreditat per la formació de MIR en Cirurgia Cardiovascular, des de 1994 fins l’actualitat
  • Professor Associat de Cirurgia (des del 1993) UB,
  • Coordinadordel Programa de cirurgia endovascular a l´Institut de MalaltiesCardiovasculars (ICMCV), araInstitutClínic del Tòrax (ICT), l’HospitalClínic de Barcelona, Universitat de Barcelona (des del 2003).
  • CoordinadordelMÁSTER UNIVERSITARIO ENCOMPETENCIAS MÉDICAS AVANZADASde la Universitat de Barcelona, Especialitat:Tratamientosendoluminalesvasculares y cardíacos (des de 2012)
 • Director del “Programa de Perfeccionamiento en Cirugia Endovascular”, per metgesespecilistes estrangers. AulaClínic, UB. (des de 2004).

Altres Mèrits

 • Càrrecs en 16 SocietatsCientífiques de l’Especialitat, Destacant: President of ESVS (European Society for Vascular Surgery, 2009-2011); Vice President of ISVS (International Society for Vascular Surgery, 2008-2010).
 • Càrrecs Editorials en 19 PublicacionsCientífiques de l’especialitat Id’altresi “Peer reviewer” per altres 18.
 • Premis 18 i beques 10.
 • Participació en l’ organització de 28 cursosi/ocongressos. Director, President o Secretari.

Assessor i Consultor per 30 organismes públics i entitats privades.

Scroll al inicio