Acadèmics

René, Augustin

1821

Discurs d'ingrés

10.07.1821. Nascut a Montpeller el 4 de desembre de 1798, Era membre del Ateneu Mèdic de Montpeller, que presentà un treball sobre “Ideas sobre los baños principalmente como medios terapéuticos de las enfermedades” (Ac. II, pp. 574-575). El 1823 era conservador de les col•leccions de la Facultat de Medicina. Més tard fou catedràtic de Medicina Legal, succeint a Joseph Anlada, de 1835 fins a la seva mort el 8 de desembre de 1872. Metge pràctic d’una certa clientela, i amb activitat com a expert en els tribunals, va escriure poc. Dulieu esmenta nou treballs (IV, 888-889), entre ells un estudi sobre taques de sang (1858), o la intoxicació per arsènic i cianur. (14)

Scroll al inicio