Acadèmics

Quer i Agustí, Miquel

2021

3a (CIRURGIA)

Elecció Acadèmic Numerari : 17 de maig de 2021.

Ingrés : diumenge 26 de març de 2023, «Càncer de laringe : 150 anys de tractament (de la Llei d’Amara al sostre de vidre)», resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Eduard M. Targarona i Soler.

Elecció Acadèmic Corresponent  : 3 de febrer de 2015
Secció : adscrit a la secció Tercera (Cirurgia)
Ingrés : 2 de juny de 2015, «Canvis en l’epidemiologia i tractament dels càncers ORL»

Càrrecs Actuals: Director del Servei d’Otorinolaringología i Patologia Cèrvico
Facial del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
Catedràtic d’ORL de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Càrrecs Societats: Ex-President de la European Laryngological Society (2006 a
2008).
Ex-President de la Societat Catalana d’ORL (2012-2104)
Vice-President de la Sociedad Española ORL (2012- actualitat)
Publicacions: Més de 120 articles sobre temes d’ORL (fonamentalment sobre
Càncer de Cap i Coll) publicats en revistes indexades.
Índex h actual: 18.
Més de 35 capítols de llibres o llibres sobre l’especialitat.
Recerca: Participació en diversos projectes de recerca subvencionats per
diferents entitats (6 FIS, Marató TV3, Fundació Mutua Madrileña,
etc).
Tres trams reconeguts d’activitat investigadora
Altres: Fou Director d’Acta Otorrinolaringológica Española (2001-
2006).
Membre del Editorial Board de European Archives of
Otorhinolaryngology (des del 2002).
Fou Director Mèdic del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en el
perìode
Fou membre de la Comisión Nacional de Otorrinolaringología
(2005-2013).
Premi Extraordinari de Doctorat per la Tesis Doctoral “Desarrollo
del plexo timpánico y estructuras anexas al mismo durante el
periodo embrionario”. Director Profesor J.M. Domenech Mateu.
Curs 1985-86.
Director o codirector de 15 Tesis Doctorals.

Scroll al inicio