Acadèmics

Pumarola i Suñé, Tomàs

2016

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 2 de febrer de 2016
Secció : Primera
Ingrés : 21 de juny de 2016, «Virus respiratoris. Epidemiologia i Caracterització molecular»

Llicenciatura en Medicina i Cirugia. Universitat de Barcelona 1981
Doctor en Medicina. Universitat de Barcelona 1984
Metge Especialista en Microbiologia i Parasitologia 1986
Cap de Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron
Catedràtic d’Universitat, àrea de Microbiologia. Universitat de Barcelona en
Comissió de Serveis a Universitat Autònoma de Barcelona.
Més de 200 treballs científics publicats en base a diversos projectes
competitius subvencionats.
Recerca centrada en els mecanismes patogènics de l’infecció vírica, en
especial el virus de la immunodeficiència humana i els virus respiratoris.
Impulsor del primer document de consens nacional pel cribrat microbiològic de
les donacions d’órgans i teixits (Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica; Organización Nacional de Trasplante)
Director del Centre Nacional de Grip de Barcelona de l’OMS fins 2012 (Facultat
de Medicina, Universitat de Barcelona)
Participació en diversos grups d’experts, entre d’ells destacar el Grupo Español
de Gripe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Comitè
d’Experts en Infeccions Víriques Respiratòries del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad
para la elaboración del Plan Nacional de Preparación frente a una Pandemia de
Gripe.
President del Comité Científic Assessor del Plans Pandèmics de Grip i de
l’Infecció Respiratòria a Catalunya. Agencia de Salut Pública de Catalunya.
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
President de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia
Clínica (1999-2000)
President i Organitzador del Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Barcelona 2010)
Acadèmic Numerari (aprovat, pendent de discurs d’entrada) de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (2015). Secció IV Salut Pública
(Acadèmic Corresponent des del 2009)
Membre del Comitè Científic de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Scroll al inicio