Acadèmics

Pumarola i Suñé, Tomàs

2017

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Elecció : 4 d’abril de 2017.

Ingrés: 11 de noviembre de 2018, «Reflexions al voltant de la microbiología clínica a l’ombra del centenari de la grip española i d’una lectura pausada del discurs del profesor Agustí Pumarola i Busquets amb motiu de la seva entrada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a l’any 1971», resposta en nom de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya Molt Il·ltre. Dra. Maria Àngels Calvo i Torras

Llicenciatura en Medicina i Cirugia, Universitat de Barcelona 1981.
Doctor en Medicina, Universitat de Barcelona 1984.
Metge Especialista en Microbiologia i Parasitologia 1986.
Cap de Servei de Microbiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Catedràtic d’Universitat, àrea de Microbiologia, Universitat Autònoma de
Barcelona.
Més de 200 treballs científics publicats en base a diversos projectes
competitius subvencionats.
Recerca centrada en els mecanismes patogènics de l’infecció vírica, en
especial el virus de la immunodeficiència humana i els virus respiratoris.
Impulsor del primer document de consens nacional pel cribrat
microbiològic de les donacions d’órgans i teixits (Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica; Organización
Nacional de Trasplante).
Director del Centre Nacional de Grip de Barcelona de l’OMS fins 2012
(Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona).
Participació en diversos grups d’experts, entre d’ells destacar el Grupo
Español de Gripe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, el Comitè d’Experts en Infeccions Víriques Respiratòries del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Comité de
Expertos del Ministerio de Sanidad para la elaboración del Plan Nacional
de Preparación frente a una Pandemia de Gripe.
President del Comité Científic Assessor del Plans Pandèmics de Grip i
de l’Infecció Respiratòria a Catalunya, Agencia de Salut Pública de
Catalunya. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
President de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia
Clínica (1999-2000).
President i Organitzador del Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Barcelona 2010).
Acadèmic Numerari (aprovat, pendent de discurs d’entrada) de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (2015), Secció IV Salut Pública
(Acadèmic Corresponent des del 2009).
Membre del Comitè Científic de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
Membre del Consell Assessor de Salut Pública, Departament de Salut,
Generalitat de Catalunya (2016 fins a l’actualitat).

Scroll al inicio