Acadèmics

Pujol i Borrell, Ricard

2015

Elecció

Elecció : 3 de febrer de 2015
Secció : Primera
Ingrés : 14 d’abril de 2015, «Desafiaments científics i organitzatius en la recerca sobre les malalties endocrines autoimmunitàries, en els hospitals acadèmics»

Data de naixement: 21 de març de 1951.
Formació acadèmica:
• Llicenciatura en Cirurgia i Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1975.
• Doctor en Medicina, UAB, 1978 Director de Tesi, Prof. J. Guardia Massó.
• PhD (Immunology), University College, London, 1990. Directors de Tesi, Prof GF, Bottazzo i Prof Sir M. Feldmann.
Dades professionals:
• Categoria acadèmica: Catedràtic de la UAB, Cap de Servei d’Immunologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
Responsable de l’àrea d’Immunologia Mèdica del Grau en Medicina, Fac. Medicina – U. Docent de l’Hospital Vall d’Hebron, Departament Biologia cel’lular, Fisiologia i Immunologia, UAB.
Experiència en recerca
• Tesi al Departament de Medicina de la UAB.
Recercador durant 9 anys al University College London, iniciant una línia pròpia de recerca.
• A la UAB i a l’ICS, projectes competitius nacionals i internacionals des del 1988 a l’actualitat.
• Línia de recerca en autoimmunitat i tolerància en malalties endocrines (amb el Professor Màrius Foz Sala) des del 1987 fins a l’actualitat.
• Més de 157 referències al Pubmed i >6.000 citacions incloent Nature i Lancet, autor d’una de les hipòtesis de l’autoimmunitat que ha passat als llibres de text. Factor H: 34.
Nombre de sexennis avaluats positivament: 5
Experiència en docència
• Grau en Medicina: assignatura d’Immunologia mèdica (20 anys com a responsable), Iniciada al 1988 amb el Prof. Màrius Foz dins de Patologia General.
• Màster en Immunologia – Responsable de l’itinerari mèdic durant 6 anys; 12 tesis doctorals dirigides, de les quals 11 van obtenir la màxima qualificació.
Experiència en gestió
• Director de recerca de l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (2000-2006)
• Director d’Investigació del Banc de Sang i Teixits (2006-2010).
• Assessor de recerca de l’Institut Català de la Salut (2009- actualitat).
Altres mèrits
• Premi Severo Ochoa, 1987.
Medalla Narcís Monturiol, 1995.
• Premi European Network of Immunogenetics, 2009.
• Acadèmic Corresponent de la Real Academia de València des de 1989.
• Avaluador a AQU, ANEP i Instituto de Salud Carlos III, entre altres.
• Membre del Comitè de Directors de Centres d’Excel’lència de FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies).
• Avaluador, entre altres, de revistes com, Journal of Clinical Investigation, Science Translational Medicine, Journal of Immunology, Journal of Autoimmunity i Medicina Clínica.

Scroll al inicio