Acadèmics

Prats i Soler, Clara

2022

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 7 de febrer de 2022.

Secció : adscrita a la secció Quarta (Medicina Social).

Ingrés : .

Nascuda a Barcelona el 1979, vaig obtenir la llicenciatura en Física el juliol de 2002, i vaig començar la meva formació com a investigadora en l’àmbit de la Biofísica, incorporant-me al grup de recerca de Modelització i Simulació Discreta de Sistemes Biològics (2009 SGR 974) de la Universitat Politècnica de Catalunya, que més tard es convertiria en el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC, 2017SGR1185).

Vaig realitzar els meus estudis de doctorat desenvolupant de models matemàtics basats en l’individu (IbM) en l’àmbit de la microbiologia predictiva, que van finalitzar amb la defensa de la tesi l’any 2008 (Excel·lent Cum Laude amb menció europea). Com a experta en modelització IbM en microbiologia predictiva, vaig formar part del comitè científic de dues conferències. També vaig estar tres mesos a la Katholieke Universiteit Leuven. En aquest camp, he publicat un total de 12 articles en revistes indexades.

Durant l’etapa predoctoral també vaig treballar en la modelització matemàtica per a l’estudi de la malària amb resultat de 3 publicacions. En la meva etapa postdoctoral vaig iniciar una línia de treball en modelització computacional en l’estudi de la tuberculosi. Vam començar a col·laborar amb la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), dirigida pel Dr. Cardona i la Dra. Vilaplana. Tenim 12 publicacions en revistes indexades on hem tractat diversos temes relacionats amb els cultius in vitro del bacil, la dinàmica de les lesions de tuberculosi als pulmons o diversos aspectes epidemiològics. Varem guanyar un projecte finançat del que soc IP (PGC2018-095456-B-I00).

Els dos últims anys representen una tercera etapa de la meva carrera per si sols. La pandèmia de la COVID-19 ens porta a dedicar-nos a la nova malaltia infecciosa. Vaig prendre el lideratge de la nova línia COVID-19 del grup. Vam signar un contracte amb la DG-CONNECT de la Comissió Europea (CE) que es va prorrogar fins al desembre de 2021, a través del qual hem fet seguiment, predicció i anàlisi de la situació de pandèmia als països europeus. Hem escrit més de 300 informes (https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19/daily-report-index. També vam signar un conveni amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del Departament de Salut per donar suport a l’anàlisi de dades i prediccions de la situació epidemiològica a Catalunya. Durant aquests anys també hem començat a col·laborar amb científics d’altres disciplines en la lluita contra la pandèmia, amb la Universitat d’Oxford, l’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu, el Xarxa COPEDICAT de pediatres, investigadors de CETAQUA o analistes de dades de l’Institut Català de la Salut, entre d’altres. Com a resultat, ja s’han publicat 14 articles. També sob co-IP (amb el Dr. Soriano) obtingut un projecte competitiu finançat per La Marató dedicat a la COVID-19. Des de setembre de 2021 formo part del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

En aquest darrer any, voldria destacar el compromís del nostre grup de recerca, i el meu en particular, per contribuir a una comunicació imprescindible en una situació de pandèmia. L’atenció als mitjans i la participació en actes de divulgació (xerrades, taules rodones, diàlegs amb escolars i professors…) han estat una constant, amb la vocació d’ajudar a la societat a entendre la situació de pandèmia. Aquesta dedicació ha estat reconeguda en quatre premis atorgats al  grup de recerca que dirigeixo.

Scroll al inicio