Acadèmics

Pons i Pons, Francesca

2019

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Elecció : 2 d’abril de 2019.

Ingrés : 7 de febrer de 2021, «Medicina nuclear : de Marie Curie a la teragnosi», resposta a càrrec de la Acadèmica Numeraria Molt Il·ltre. Dra. Carme Gomar i Sancho.

Elecció acadèmica corresponent : 21 de febrer de 2017
Secció : adscrita a la Secció Primera (Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques)

Ingrés : 6 de juny de 2017, «La medicina nuclear en el diagnóstic i la terapia oncológica. Aplicació al cáncer de mama» ; presentación a càrrec de l’Acadèmica Numeraria Molt Il.ltre. Dra. Carme Gomar i Sancho.

Titulacions
Nascuda a Ciutadella (Menorca) al 1959, va cursar els estudis de Medicina a la Universitat Autònoma
de Barcelona, on es llicencià l’any 1982. Les titulacions que ha aconseguit són: Doctora en Medicina i
Cirurgia (1987), Títol de Capacitació per a Supervisor d’Instal·lacions Radioactives (1985), Especialista
en Medicina Nuclear (1989), European Certification on Nuclear Medicine (1996) i Màster en Gestió
Hospitalària (2001).

Activitat Assistencial
Ha desenvolupat tota la seva carrera Assistencial a l’Hospital Clínic de Barcelona, on va començar
com a resident de Medicina Nuclear fins arribar a ser Cap de Servei als 39 anys. Va assolir el màxim
nivell de la carrera professional (Consultor Sènior) als 46 anys.

Activitat Docent
És Catedràtica de Radiologia i Medicina Física de la Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos
càrrecs docents, entre ells: Directora de Departament a la Universitat de Barcelona (2001-08),
Membre del Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina (2001-08), Membre de la Junta de Facultat
de Medicina (2008-12), Presidenta de la Comissió específica de Ciències Mèdiques i de la Salut de la
Comissió de Professorat Lector i Col·laborador de l’AQU (2007-09), Secretària del Comitè d’Avaluació
de Ciències de la Salut de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears- AQUIB (2012-14).
En institucions europees ha estat: Membre del Steering Committee of the European School of Nuclear
Medicine (2003-07), Presidenta del European Board of Nuclear Medicine Fellowship Examination
Committee-UEMS (2003-07) i Membre del Executive Committee of UEMS/Nuclear Medicine Section-
EBNM (2003-07). Des de 2007 és membre representant de les Universitats Catalanes en el Consell
Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya. En l’actualitat és la Directora de Docència de
l’Hospital Clínic de Barcelona.

Activitat Investigadora
És responsable de l’equip de recerca de “Diagnòstic i Terapèutica en Oncologia“ de l’IDIBAPS i del
grup reconegut de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) sobre “Imatge Molecular en Medicina
Nuclear”. Ha participat en 15 projectes de recerca competitius finançats per Agències Oficials, en 7
d’ells com a investigadora principal. És membre del Comitè Científic de l’Agència d’Avaluació de
Tecnologia i Recerca Mèdiques i avaluadora de projectes de recerca de 6 Agències Oficials. Ha dirigit
11 Tesis Doctorals. Ha participat en més de 500 ponències i comunicacions a congressos (la meitat
internacionals) i en més de 250 publicacions, de les quals 200 corresponen a articles en revistes
indexades en SCI. El seu Índex H és de 34. Les comunicacions científiques i els articles en els quals
ha participat han rebut un total de 23 premis. És membre del Comitè Editorial de 10 revistes
científiques, la majoria internacionals.

Altres Activitats
Ha estat membre del Comitè Científic o Comitè Organitzador de 23 congressos. Ha estat Presidenta
de la Societat Catalana de Medicina Nuclear (2000-01), Presidenta de la Sociedad Española de
Medicina Nuclear e Imagen Molecular (2009-11) i Delegada Nacional en la European Association of
Nuclear Medicine (2007-13). L’any 2012 va rebre el Premi a l’Excel·lència Professional concedit pel
Col·legi de Metges de Barcelona. És Delegada Nacional en la UEMS/EBNM (European Board of
Nuclear Medicine) des de 2007 i recentment va ser escollida Presidenta de la Comisión Nacional de
Medicina Nuclear.

Scroll al inicio