Acadèmics

Pons i Freixa, Francesc

1927

Discurs d'ingrés

06-02-1927. (Barcelona, 30-12-1863 – B. 06-11-1938). Llicenciat el 1889. Fou professor auxiliar a la facultat (1892-1902). El 1892 ingressà al cos mèdic de les Cases de Socors, de les que va se director el 1923. Membre del cos mèdic municipal, director de l’Institut Municipal d’Higiene, 1924-1933. Cap dels serveis sanitaris de l’Ajuntament, intervingué molt activament per aconseguir la construcció de l’Hospital d’Infecciosos. Autor d’una “Cartilla de divulgación de medidas preventivas de la fiebre tifoidea” (B. 1914), i fulletons de divulgació sobre prevenció sanitària.
DI: «Conceptos biológicos de la ética como base de toda higiene en la conducta individual y social». Resposta: Francesc Soler i Garde

Scroll al inicio