Acadèmics

Planas i Guasch, Jaume

1993

25-04-1993. (Barcelona, 27-07-1915 – m. B. 21-08-2004) Estudis de medicina trencats per la guerra, que va fer amb l’exèrcit republicà. Llicenciat el 1940 i doctorat el 1947 amb la tesi “Las amputaciones en cirugía de urgencia”. Dedicat a la traumatologia, que va deixar per causa d’una radiodermitis a la mà. Anà a Saint Louis, USA, on va ser operat i aprengué l’especialitat de cirurgia plàstica. Retornat a Catalunya treballà en diversos hospitals, essent un dels impulsors de l’especialitat aquí, i director del servei de cremats de la Vall d’Hebron. El 1971 va inaugurar la Clínica Planas, on va desenvolupar una àmplia tasca de formació amb difusió internacional dels cursos.
DI: «Història de la cirurgia plàstica allà i aquí». Resposta: Joaquim Tornos i Solano

Scroll al inicio