Acadèmics

Perelló i Berenguer, Gemma

2011

Premi

Discurs d'ingrés

Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Tesi doctoral) 2011
Títol treball premiat: «Avaluació dels efectes de diverses tècniques culinàries sobre el contingut de varis contaminants químics en aliments d’ampli consum a Catalunya. Exposició diatètica»

Data de naixement i lloc de naixement: 02 d’Octubre del 1984, Tarragona

DADES ACADÈMIQUES:
Diplomada en Nutrició Humana i dietètica en la Universitat Rovira i Virgili (URV). (2002-2005).
Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments en la Universitat de Barcelona (UB). (2005-2007).
Master oficial en Nutrició i Metabolisme a la (URV) (2007-2008).
Doctorada amb qualificació “Excelent cum laude” per la URV (Maig 2010). Premi extraordinari de doctorat 2010 i Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en la convoc. 2011.
Màster oficial de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes a la URV (2009-2010)
Acreditació com a professora lectora. (2011).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Universitat Rovira i Virgili, Laboratori de Salut Medi-ambiental (Reus-Tarragona). Investigadora ordinària i responsable de qualitat. Realització de docència en diferents ensenyaments (llic. Medicina, dipl. Nutrició Humana i Dietètica), i de projectes des del juliol del 2007 fins data d’avui.

DARRERES PUBLICACIONS EN REVISTES CIENTÍFIQUES:
•Perelló G i col•ls (2012) Assessment of the temporal trend of the dietary exposure to PCDD/Fs and PCBs in Catalonia, Spain: Health risks. Food Chem Toxicol. 50, 399-408.
•Domingo JL i col•ls (2011) Dietary Intake of Metals by the Population of Tarragona Country (Catalonia, Spain): Results from a Duplicate Diet Study. Biol Trace Elem Res. 146, 420-425.
•Martorell i col•ls (2010) Human Exposure to Arsenic, Cadmium, Mercury, and Lead from Foods in Catalonia, Spain: Temporal Trend. Biological Trace Element Research. 142, 309-322.
•Martorell I, Perelló G, Martí-Cid R, Castell V, Llobet J.M, Domingo J.L (2010) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in foods and estimated PAH intake by the population of Catalonia, Spain. Temporal trend. Environment International. 36, 424-432.
•Linares V i col•ls (2010) Environmental versus dietary exposure to POPs and metals: A probabilistic assessment of human health risks. Journal of Environmental Monitoring. 12, 681-688.
•Perelló G i col•ls (2009). Influence of various cooking processes on the concentrations of PCDD/PCDFs, PCBs and PCDEs in foods. Food Control. 21, 178-185.

ALTRES DADES D’INTERÉS:
-Participació en més de 10 projectes I+D.
-Assistència a cursos i congressos.

Scroll al inicio