Acadèmics

Pedro i Pons, Agustí

1948

07-11-1948. (Barcelona, 09-05-1898 – B. 17-03-1971). Catedràtic de Patologia Mèdica de Barcelona, (1927-1968), degà de la facultat (1954-57). Fundà la revista «Medicina Clínica» (1943) i dirigí el gran «Tratado de Patología y Clínica Médicas» en sis volums. President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1939-58) i de la Reial Acadèmia de Medicina de 1957 fins a la seva mort. Creador d’escola, ha estat una de les grans personalitats de la medicina catalana del seu temps. Deixà una gran part de les seves pertinences a la universitat de Barcelona creant una fundació que duu el seu nom.
DI: «La esplenomegalia. Gastrorragias hemocitogénicas». Resposta: Pere Nubiola
TIC de 1969: «Formación del internista. De la medicina interna a las especializaciones»

Scroll al inicio