Acadèmics

Domingo i Pedrol, Pere

Discurs d'ingrés

Elecció: 20 de febrer 2024.

Secció: adscrit a la Secció Segona (Medicina).

Ingrés:

Formació Acadèmica:

Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1980).
Especialista en Medicina Interna (1985).
Doctor en Medicina i Cirurgia (1993). Premi Extraordinari de Doctorat.


Acvitat Professional :

Metge Resident de M. Interna (1981-85). Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP)

Coordinador de Transplantaments (1985-88)- HSCSP-Fundació Puigvert.

Metge Adjunt de Urgències (1985-89)- HSCSP.

Metge Adjunt de M. Interna (1989-98)- HSCSP .

Consultor M. Infeccioses (1998-2009)- HSCSP .

Director Clínic Territorial Malalties Infeccioses Lleida (2016-17)-Hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, Lleida .

Director Programa de VIH/Sida (1998-2023)- HSCSP Consultor Sènior M. Infeccioses (2009-2024)- HSCSP .

Acvitat Docent:

Professor de la Escola Universitària d´Infermeria (1985-88).
Professor Ajudant de Classes Pracques-Patologia General (1984-89).

Professor Associat Mèdic-UAB-UD Hospital de Sant Pau (1994-2016).

Professor Agregat Universitat de Lleida (2016-2017) .

Acreditació de Recerca (Agregat)-Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (2004) Acreditación Nacional para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad-Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009).

Acreditació de Recerca avançada (Catedràc)-AQU Catalunya (2016).


Cap d´Estudis i President de la Comissió de Docencia-HSCSP (1992-98).


Director de 13 Tesis o projectes de fi de carrera.


Acvitat Invesgadora:

Publicacions indexades a PubMed: 802, index H: 74.
Projectes de recerca amb finançament competitiu: 77 (IP: 44) .

Finançament de personal de recerca: Sara Borrell (4), Juan de la Cierva (4), Rio-Hortega (3) Comunicacions a Congressos: 1302.

Peer review de revistes nacionals i internacionals (60), agencies nacionals (3) i internacionals (4) i pernença a
consells editorials (27).
Secretari de Grupo de Estudio del Sida (Gesida) de SEIMC (2009-11).
President de Grupo de Estudio del Sida (Gesida) de SEIMC (2011-13).
Coordinador del Àrea de Medicina Clínica y Epidemiología de la Agencia Nacional de Evaluación y ProspecBva
(ANEP) (2014-2016).
Subdirector Clínic del Instut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEIDA) (2016-17). Invesgador Principal en 218 assaigs clínics i estudis observacionals
President del V Congreso Nacional de Gesida (2013).
Membre Expert de la Agencia Española del Medicamento (2000).
Membre Expert de la European Medicines Agency (EMA) (2000).

Scroll al inicio