Acadèmics

Pardo i Peret, Pere

1994

Elecció

Discurs d'ingrés

Nat a Sabadell el 7 d’ abril de 1936.

Llicenciat en Medicina i Cirurgia UB (1962), Doctor en Medicina i Cirurgia UB (1968).
Especialista en Medicina Interna (1965), Hematologia i Hemoteràpia (1966), Oncologia (1983).
Activitat assistencia: Medicina Interna i Hematologia a l’ Hospital Clínic de Barcelona (1962-73) i Hospital Creu Roja de Barcelona (1973-90). Activitat docent: Professor Ajudant de Classes Pràctiques UB (1964-66). Professor Escola Oficial de ATS de Sabadell UB (1970-79). Professor de           l’ Escola Professional d’ Hematologia “Farreras Valentí” UB (1971-76). Professor Associat d’ Hematologia UAB (1982-86). Professor Col·laborador Docent d’ Hematologia UB (1986-90). Càrrecs exercits : Cap Clínic de la Unitat d’ Hematologia i Oncologia, Hospital Creu Roja de Barcelona (1973-90). President de la Filial del Vallés Occidental de l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (1980-82). Secretari de la Societat Catalana d’ Hematologia i Hemoteràpia (1976-80). Secretari General de l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (1985-93). President del Comitè Tècnic de l’ Associació Espanyola contra el Càncer (1998-2001). President de la Fundació AVAN (2007). Publicacions i Societats Mèdiques : Coautor de 7 llibres, autor de 57 publicacions a revistes estatals i estrangeres, 84 comunicacions a congressos. Membre de 17 societats mèdiques, nacionals, estatals i estrangeres de Medicina Interna, Hematologia i Oncologia. Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors (1973) i Supernumerari (2001). Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1994).

Scroll al inicio