Acadèmics

Oliver Aznar, Eusebio

1906

27-05-1906. (n. Zuera, Saragossa, 07-03-1864 – Barcelona, 22-10-1938). Llicenciat en medicina a Saragossa, 1887. Catedràtic de Patologia General de Granada, 1895 i Barcelona, 1897. Degà de la facultat (1927-29), substituint a Mateo Bonafonte. Fou un dels professors més anquilosats, essent fama que feia examens molt detallistes. El seu llibre de text era conegut com a “Canon”, perquè volia que se sapigués de memòria. Va fer el discurs d’inici de curs de la Universitat l’any 1928 amb el tema ”Las razas y las enfermedades”. Dimití com acadèmic el 03-04-1936, passant a honorari.
DI: «Estado actual de la lucha antituberculosa». Resposta: Miquel Fargas
TIC de 1917: «La terminación mortal en la neurosis».

Scroll al inicio