Acadèmics

Nubiola i Espinós, Pere

1916

Discurs d'ingrés

11-06-1916. (Barcelona, 05-08-1878 – B. 26-01-1956). Llicenciat en medicina el 1899, doctorat l’any següent amb la tesi “Los fermentos digestivos del jugo gástrico”. Exercí poc temps a Súria. El 1902 era metge ajudant, per oposició, de l’hospital i després auxiliar d’obstetrícia. amb el baró de Bonet. Fou un dels iniciadors de l’aplicació del laboratori en aquesta especialitat. Catedràtic d’Obstetrícia de la facultat, 1916, fou un creador d’escola pràctica de l’especialitat i un dels professors més recordats al cap dels anys. Fou president de l’Institut Mèdico-Farmacèutic. Persona de consens, fou degà de la facultat en situacions difícils, el 1934 i 1939, ambdues per un temps breu.
DI: «Los primeros signos de la gestación». Resposta: August Pi i Sunyer
TIC de 1929: «Esculapio ante Minerva».

Scroll al inicio