Acadèmics

Novel Martí, Virgínia

2010

Premi

Premi de Medicina i Sanitat Comarcals 2010
Títol treball premiat: «Desarrollo de la podología»
Ingrés: 1 d’octubre de 2013, «Cinquanta aniversari de les Ciències Podológiques: de la mà de l’especialitat a la Universitat», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Jacint Corbella i Corbella.

Scroll al inicio