Acadèmics

Nalda i Felipe, Miguel Ángel

2006

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

n. Albacete, 11 de gener de 1931 . Llicenciat en medicina per la universitat de Madrid, l’any 1956. Doctor el 1969, amb premi extraordinari. Va ser alumne intern per oposició a la càtedra de Fisiologia (prof. JM Corral) i per concurs a la de cirurgia (Prof. Lafuente Chaos). Becari estranger en el departament d’Anestèsia i Reanimació de l’Hospital de Vaugirard, de París, amb els professors Laborit i Huguenard. Especialista en Anestèsia i Reanimació l’any 1964 per convalidació del títol francès. Es formà també com anestesista en hospitals de Madrid, essent Cap de Secció d’aquest servei de l’Hospital Clínic de San Carlos, 1970. Professor agregat d’Anestesiologia i Reanimació de la Universitat de Salamanca, 1972, de la que fou catedràtic numerari el 1975. Per concurs de trasllat passà a la mateixa càtedra de la Universitat de Barcelona, 1977, i cap del servei de l’Hospital Clínic de Barcelona. Director de més de trenta tesis de doctorat. Degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1985 i director del departament e Cirurgia i especialitats, 1988. President de la SEDAR, de 1973 a 1985; President del V Congrés Hispano-lusità d’Anestesiologia i Reanimació, 1975. Autor de més de 250 treballs en revistes científiques espanyoles i de gairebé cent en revistes estrangeres, amb IF reconegut. Ha pronunciat, com a professor invitat, més de cent conferències en hospitals i universitats estrangers. Ingressà com a membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya el 26 de febrer de 2006, amb el discurs: “La anestesiología y sus protagonistas”. Resposta: Manuel Cruz Hernández

Scroll al inicio