Acadèmics

Muñoz i Montplet, Carlos

2024

Premi

Discurs d'ingrés

Premi: premi a la millor tesi doctoral en l’àmbit de l’Oncologia Radioterápica (part clínica, física o biològica), 2023

Títol del treball premiat: «Impacte del càlcul de la dosi absorbida en radioteràpia externa mitjançant un nou algoritme basat en la solució de l’equació de Boltzmann«

Secció: adscrit a la Secció Primera.

Ingrés: Dimarts 19 de març de 2024.

Laboral

Càrrecs actuals: Director de Física Mèdica, Protecció Radiològica i Sistemes d’Informació de l’Institut Català d’Oncologia (l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Badalona i Camp de Tarragona/Terres de l’Ebre) des de 2011, incorporant les responsabilitats en l’àmbit de Sistemes d’Informació el 2015. Cap de Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l’ICO-Girona des del 2007. Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona des del 2009. Anteriorment: Coordinador del Servei de Física Mèdica i Protecció Radiològica de l’ICO-Girona (2004-2007). Físic adjunt de l’ICO-Hospitalet de Llobregat (2002-2004).

Formació

Llicenciat en Física (Universitat Autònoma de Barcelona, ​​1993-1997). Especialista en Radiofísica Hospitalària. Residència realitzada a l’Hospital Doce de Octubre de Madrid (1999-2002). Màster d’Investigació en Ciències Clíniques (Universitat de Barcelona, ​​2010-2011). Doctor per la Universitat de Girona al programa de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut (2022). Participació com a alumne en més de 60 cursos de formació continuada.

Recerca

Línia de recerca principal: impacte clínic del càlcul de dosis en radioteràpia externa i aspectes tecnològics i de garantia de qualitat associats. 58 articles científics i documents tècnics. 6 capítols de llibre. 74 pòsters i comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Inventor d’un dispositiu patentat per al posicionament de pacients en radioteràpia. Investigador col·laborador en un projecte finançat amb beques de la RSNA (2012) i de la SERAM (2013) per al desenvolupament i la validació d’un programari formatiu basat en problemes per a estudiants de Radiologia. Investigador principal en un projecte europeu de “benchmarking” mitjançant auditories clíniques finançat per Varian Medical Systems (2017), posteriorment ampliat a més centres (2020). Investigador col·laborador en un estudi col·laboratiu internacional per a la predicció de l’osteoradionecrosi en radioteràpia (2020). Investigador col·laborador en un projecte europeu per donar suport a la implementació de l’agenda estratègica per a les aplicacions mèdiques de les radiacions ionitzants (2023). Investigador col·laborador en diversos assaigs clínics a l’àmbit de l’Oncologia Radioteràpica.

Docència

Professor associat del Grau en Medicina de la Universitat de Girona des de 2009. Activitat docent de forma regular en cursos nacionals, destacant la part d’equips de radioteràpia externa del Diploma d’Expert en Fundamentos de Física Mèdica de la Universitat Internacional de Andalucía, des de 2011. Professor del mòdul de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic de l’Escola Garbí de Salt des del 2007. Professor del Grau en Fisioteràpia de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (2009-2016). Professor del Màster en Odontologia de la Universitat de les Valls (2013-2014).

Participació en comitès i grups de treball

Representant dels residents a la Comissió Nacional de Radiofísica Hospitalària (2001-2003). Vocal de la Sociedad Española de Física Mèdica SEFM (2005-2009). Membre del comitè editorial de la Revista de Física Médica (2007-2010). Assessor del Pla Director d’Oncologia de Catalunya per a l’establiment del sistema de facturació i informació de radioteràpia (2007-2008). President del Subcomitè de Premsa del congrés ESTRO 29 (2010). President del Comitè Organitzador Nacional de l’ESTRO 31 (2012). President del congrés conjunt de la SEFM i de la Sociedad Española de Protección Radiológica (2017). Actualment, membre de la Comissió de seguiment de l’acord marc entre la Sociedad Española de Oncología Radioterápica i la SEFM, des del 2020. Actualment, membre del grup de treball per al Centre de Protons de Catalunya, des del 2021. Actualment, membre del grup de treball de Medios Humanos en Radiofísica Hospitalaria des de 2022. Revisor de diverses revistes científiques. Participació en diversos grups de treball de les societats científiques de què és membre: Sociedad Española de Física Mèdica (SEFM), des de 1999. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), des de 2002. Societat Catalana de Física Mèdica (SCFM), des del 2006 (fundador). Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), des del 2013.

Scroll al inicio