Acadèmics

Morales i Fochs, Lluís

2012

3a (CIRURGIA)

Discurs d'ingrés

Lluís Morales Fochs
Títols académics
Especialista en Pediatria (1968)
Especialista en Cirurgia General (1974)
Especialista en Cirurgia Pediátrica (1979)
Doctor en Medicina i Cirurgia (1980)
Activitat docent
Catedrátic de Pediatria de la Universitat de Barcelona (Cirurgia Pediátrica) (1997-)
ProfessorTitular de Pediatria de la UB (Cirurgia Pediátrica ) (1988-1997)
Director deis cursos de doctorat de Pediatria (1984-)
Co-Director deIs másters de la UB:
• Formació en técniques quirúrgiques de cirurgia pediátrica (2007-)
• Tractament integral de les deformitats i malformacions dentofacials en Pediatria ( 2002-)
Tesis doctorals dirigides: 12 (Dos premis extraordinaris de tesis doctoral de la UB).
Trajectória professional
Cap de Servei de Cirurgia Pediátrica de ‘Hospital Clínic (1979-2007)
Director Médic de ‘Hospital Clínic (1988-1991)
Cap de Servei de Cirurgia Pediátrica. Unitat Integrada Hospital Clínic-Sant Joan de Déu (1992-2007)
Coordinador Área Neonatologia Hospital Clínic-Sant Joan de Déu (2007-)
Membre Corresponent de la Rejal Académia de Medicina de Catalunya (2009-)
Director de Docéncia Hospital Sant Joan de Deu. (2010-)
Coordinador assignatura de Pediatria. Universitat de Barcelona (2010-)
Activitat científica
Publicacions de llibres (13). Articles revistes internacionals amb FI (40). Articles revistes nacionals
(134)
Línees de recerca principals
Investigador principal de la Línia de Recerca: Cirurgia fetal i lnvestigació pre ipostnatal deles malformacions con génites tractables quirúrgicament. Estudi bósic, cl(n!c ¡experimental amb ajuts a la recerca del FIS des de 1987.
Altres mérits
Membre de la Comisión Nacional de Especialidades Médicas de Cirugía Pediátrica (2000-2004)
Vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria (1988-1992)
President de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (2000-2004)
Avaluador de Sol•licituts de Subvencions i Beques del Instituto de Salud Carlos III. Ministeri de Sanitat.
Avaluador de Sol•licituts de Subvencions i Beques de la Fundación Progreso y Salud. Consejería de
Salud. Junta de Andalucía.
Revisor editorial del Journal of Pediatric Surgery
Barcelona, gener 2011

Scroll al inicio