Acadèmics

Monzo i Planella, Mariano

2020

Elecció

Discurs d'ingrés

Eleccio : 4 de febrer de 2020.

Secció : adscrit a la secció Primera.

Ingrés : 22 de desembre de 2020, «Microambient embrionari i control de cèl.lules tumorals : nova aproximació terapèutica», presentació a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il·ltre. Dr. Jordi Palés i Argullós.

ORGANISME: Universitat de Barcelona. FACULTAT, ESCOLA O INSTITUT: Facultat de Medicina

DEPT./SECC./UNITAT ESTR.: Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques .

CATEGORIA PROFESSIONAL Catedràtic d‘Anatomia i Embriologia Humana  .

Especialització (Codis UNESCO): 241002 – Anatomia humana / 320713 – Oncologia (vegeu 3201.01 i 3207.03) / 241006 -Embriologia humana.

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciat  en Ciències Biològiques. Centre;  Universitat de Barcelona , Any 1977.

Formació Predoctoral ; Centre, Katholieke Universiteit Leuven – Rega Instituut,  Any 1981-1982.

Llicenciat en Medicina  i  Cirurgia . Centre;  Universitat de Barcelona , Any 1983.

Doctorat en Medicina i  Cirurgia.     Centre;  Universitat de Barcelona , Any 1984- Premi Extraordinari de Doctorat .

Máster en Política Acadèmica Universitària. Centre;  Universitat de Barcelona , Any 2007.

 

ACTIVITATS ANTERIORS DE CARÀCTER CIENTÍFIC I/O PROFESSIONAL:

 

Activitat                                                                           Centre/Institució                                                Dates

Professor ajudant                                                             Facultat de Medicina UB                                     1978 – 1983

Professor col·laborador                                                    Facultat de Medicina UB                                     1983 – 1986

Professor titular                                                               Facultat de Medicina UB                                     1986 – 2009

Investigador col·laborador                                                 HUGTiP Oncologia Mèdica                                  1994 –  2001

Catedràtic Universitat                                                      Facultat de Medicina UB                                       2009 –

 

ACTIVITAT INVESTIGADORA:

Director del grup de recerca d’Oncologia i Embriologia Molecular, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014SRG1340). Amb 6 trams (sexennis) d’investigació reconeguts per  AQU i  ANECA .

Autor de 125 articles, tots elles amb índex d’impacte, i  amb un total de 6763 cites i un H- índex de  40 (SCOPUS).

Coautor en 11 libres relacionats amb l’oncologia mèdica i translacional.

Hem participat com investigador principal (IP) i col·laborador en un total de 23 projectes subvencionats i de caràcter competitiu.

Hem presentat un total de 175 treballs de recerca en congressos de caràcter Internacional i nacional.

Director de 16 tesis Doctorals, relacionades amb temes oncològics i totes amb qualificació de Excel·lent “cum laude” .

Hem participat com ponent convidat en 32 conferències de caràcter Internacional i Nacional. Relacionades en l’Oncologia Mèdica i traslacional.

ACTIVITAT DOCENT :

Període 1978 – 1983 Professor Ajudant  de classes pràctiques  : Anatomia Humana I i  II.

Període 1983 – 1986 Professor Col·laboradora Docència e Investigació. Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I  i  II.

Període 1986 – 2009  Professor Titular de Universitats Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I  i  II.

Període  2009 – Actualitat  Catedràtic Teoria i Pràctiques Anatomia Humana I  i  II.

Des de el curs 1998-199,  participem  en les  assignatures optatives de Embriologia i Teratologia Humana.

DOCTORAT I MÀSTER i EN CURSOS INTERNACIONALA:

Professor  i Tutor Del Programa De  Doctorat:  Organogènesis i Anatomia Clínica Aplicada del Departament d Anatomia i Embriologia Humana.

Professor col·laborador del programa de  doctorat del Departament de Ciències  Fisiològiques II Facultat de Medicina,  Universitat de Barcelona (menció d’excel·lència ) .

Professor del  Màster : BIOMEDICINA.

Professor del Màster : Máster en Oncologia Molecular. CNIO .

Professor del Màster :  Máster en Patologia Mamaria – Senologia .

Professor en el cursos  del Instituto Euroforum Universitario el Escorial .

Professor en el cursos   de La Universidad Internacional Memendez Pelayo (UIMP) .

PROJECTES  D’INNOVACIONS I CURSOS PARA LA MILLORA DE L’ACTIVITAT DOCENT:  

Proyecto:  Habilidades y competencias en Anatomía aplicada a las directrices del EEES

Proyecto: Implantación de la propuesta  de Máster Oficial de BIOMEDICA.

Curs: Explorar el Campus virtual Moodle a l’ensenyament de Medicina  .

Curs : Actualització del  Campus virtual Moodle a l’ensenyament de Medicina  .

GESTIÓ UNIVERSITARIA:

Secretari del Departament de Ciències Morfològiques i Odontoestomatologia 1993-1999.

Director del Departament d’Anatomia i Embriologia Humana 2004-2005.

Secretari de la Facultat de Medicina 2005-2008.

Cap d’Estudis de la Facultat de Medicina- Clínic 2009- 2017.

Director del Servei de Donació de Cossos de la Facultat de Medicina 2005- actualitat.

Coordinador del TFG . 2018 Actualitat.

ATRES ACTIVITATS:

Membre Numerari  de la Reial Acadèmia Europea de Doctors .

He estat Membre del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.

He estat Membre de la Junta de Facultat de Medicina.

Avaluador d’Agències Oficial, ANECA, ANEP, FISS, AGAUR,  Junta  de Andalusia.

Referee de Oncogen, Lung Cancer, Carcinogenesis Clin Cancer Res, Blood, Leukemia, Pharmacogen, PlosOne

Membre de les societats: S.A.E, ASEICA , SEOM, ESMO.

 

Scroll al inicio