Acadèmics

Miret i Cuadras, Pere

2008

Elecció

Discurs d'ingrés

Data i lloc de naixement: 8 de juny de 1928 a Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Serveis: Metge per oposició lliure dels Serveis Sanitaris del Protectorat Marroquí. Gener de 1954 – abril de 1958. Director dels Cercles mèdics de Tzelata de Beni-Ahamed, i de Ketama.
Metge per oposició lliure del “Patronato Nacional Antituberculoso. Abril de 1958 a febrer de 1973. Dispensari Central Antituberculós de Barcelona, carrer de Torres Amat 8. Subdirector del Centre.
Director Mèdic del Sanatori de Terrassa o Hospital de Malalties del Tòrax, de Febrer de 1973 a desembre de 1988.
Director del Dispensari Central de la lluita antituberculosa, Lluís Sayé, de Barcelona, des de 1988 fins a 1998, any de la jubilació.
Especialista per oposició lliure, a nivell de l’Estat, de Pulmó de la Seguretat Social des de 1972 fina a la jubilació.

Altres Serveis: President de la Societat Catalana de Pneumologia. 1976-1981.
President de la Secció de Tisiologia de la “Sociedad Española de Patologia Respiratoria”, de 1983 a 1986.
Membre del Comitè d’Experts del departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
Membre titular de la Unió Mundial contra la Tuberculosi i de les Comissions Científiques de Profilaxi i de la de Tractament.
President de la Comissió Provincial de la selecció de personal facultatiu de l’especialitat de Pulmó i Cor.
Vocal de la “Junta Nacional Asesora de La lucha contra la tuberculosis “ del Ministeri de Sanitat.
Consultor del Conseller de Sanitat, en matèria d’Ap. Respiratori i Tuberculosi.

Publicacions escollides:
Monografia. Programa de la Tuberculosi. Actualització 2.000. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. 115 pàg. Any 2000
El control de la tuberculosi, en la Regió Sanitària Centre de Catalunya, durant el període 1986 – 2.000. Archivos de Bronconeumologia. Vol 39, Num. 10, oct. 2.003.
Six-mouth treatment of pulmonary tuberculosis. Bulletin of the International Union againts Tuberculosis(UICT). Vol 54. No 1. 1979.
Estudio de los niveles de Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida i Etambutol, por cromatografia lìquida, en sangre i en líquido cefaloraquídeo, en enfermos con meningitis tuberculosa. Bulletin of de UICT. Vol. 57. No 1, 1982.
Programe againts tuberculosis, in on area of 5.153 km2, and 1.200.000 inhabitants in Catalunya (Spain) America Review Respiratory Desease. Vol. 141. No. 4, 1990.
Case finding of pulmonary tuberculosis on admision to a penitenciary center. Tubercle and Lung Desease. Vol. 74, 49-53, 1994.
Tuberculin Reactivity in bacillus Calmette-Guerin vaccinated subjects. Tubercle and Lung Desease. Vol. 77, No. 1, 1996.
The tuberculin Program of Catalonia’s Central Helth Region. The International Journal of tuberculosis and Lung Desease. Vol.1, No.2, 1997.

Scroll al inicio