Acadèmics

Mascaró i Porcar, Josep M.

1946

Elecció: 6 de desembre de 1946
Ingrés: 30 de maig de 1947 «LA ASISTENCIA AL PARTO Y AL EMBARAZO A TRAVÉS
DE LOS TIEMPOS»

Josep Mª Calbet i Camarasa, Jacint Corbella i Corbella, Diccionari Biogràfic de Metges Catalans. Barcelona, Fund. Salvador Vives Casajuana, Seminari Pere Mata UB, Vol. II, p. 125 http://www.ramc.cat/diccionari/8-DICCIONARI%20VOLUM%20II.pdf

Scroll al inicio