Acadèmics

Mascaró i Galy, José Manuel

2017

Elecció

Elecció : 21 de febrer de 2017.
Secció : adscrit a la Secció Segona (Medicina).

Ingrés : 27 de juny de 2017, «No és or tot el que brilla: Tècniques d’immunofluorescència en l’estudi de les malalties cutànies», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Mascaró i Ballester.

FORMACIÓ ACADÈMICA:
•Batxillerat Superior Francès (Bachelier de l’ensegnement de segond degré) obtingut al Juliol 1982 (Académie de Toulouse) amb Mention Tres Bien.
•Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Facultat de la Medicina de Univertitat de Barcelona (Hospital Clínic), al juliol 1988. Resum de Qualificacions: 27 matrícules d’honor i 4 Excel·lents.
•Premi Extraordinari de Llicenciatura, Universitat Central de Barcelona, Facultat de Medicina, Barcelona, Espanya (curs 1987-1988).
•Foreign Medical Graduate Examination Certification (FMGE) obtingut al març de 1994.
•Número 1 de l’examen MIR en la convocatòria del desembre de 1988.
•Especialista en Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venereologia al 1993
•Postdoctoral Research Fellow durant 2 anys (desembre 1994-desembre de1996) al Department of Dermatology, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, Estats Units. Durant aquest període vaig realitzar una formació i investigació en els camps de la Inmunodermatología i de la Dermatopatología sota la direcció del Prof. Luis A. Díaz (una de les màximes autoritats mundials en el camp de la Inmunodermatología).
•Títol de Doctor en Medicina: obtingut a l’any 1998 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona per la Tesi doctoral:“Estudio in vivo del papel de la valencia de los autoanticuerpos del pénfigo vulgar en la patogenia de la enfermedad”.
•Visiting Professor, Department of Dermatology, University of California at San Francisco, Estats Units al juliol-agost de 2012 (2 mesos) mitjançant un dels permisos d’ampliació d’estudis a l’estranger de l’Hospital Clínic. Durant aquest període vaig rotar pel servei de Dermatopatologia (Dr. Phillip LeBoit), la unitat de Hospitalització (Dr. Michael Rosenblum), i la consulta de pacients trasplantats (DR. Sarah Arron).
•Al Desembre de 2004 vaig realitzar a Frankfurt, Alemanya el International Board Certifying Examination in Dermatopathology, obtenint el Diploma in Dermatopathology que atorga el International Board of Dermatopathology. Aquest títol es reconegut per la Seccions de Dermatologia i Patologia de la UEMS.

3. ACTIVITAR ASSISTENCIAL
Categoria actual: CONSULTOR 2 des del 1 de gener del 2012.
Lloc: SERVEI DE DERMATOLOGIA, HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.
•Responsable dels pacients hospitalitzats del servei de Dermatologia.
•Responsable de les interconsultes de Dermatologia dels pacients ingressats a Urgències
•Responsable de 2 consultes monogràfiques: Patologia cutània de patologia cutània dels pacients trasplantats d’òrgan sòlid (ronyo, i fetge fundamentalment), i de medul·la òssia/precursors hematopoètics i Malalties autoimmunes cutànies i sistèmiques (lupus eritematós, esclerodèrmia, dermatomiositis, etc) així com de processos auto-inflamatoris.
•Dermatopatología i Inmunodermatología diagnòstica (integrat dins del Servei d’Anatomia Patològica).

4. ACTIVITAT DE RECERCA:
•28 Articles originals en revistes amb factor d’impacte amb un FI (2014) total d’aquest articles de 191,405.

Scroll al inicio