Acadèmics

Mascaró i Ballester, Ferran

2006

Elecció

Discurs d'ingrés

Nascut a Barcelona l’any 1945, pertany a la vuitena generació medica d’una família catalana. Les quatre últimes han estat membres d’aquesta Reial Academia de Medicina de Catalunya.
Llicenciat per la Universitat Central de Barcelona amb la qualificació d’Excel.lent al Juny de 1968.
Especialista en Oftalmologia (Maig 1972).
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central de Barcelona amb la qualificació d’ Excel.lent «Cum Laudem» per unanimi tat al Juliol de 1982.
Professor Agregat de l’ Escola Professional d’ Oftalmologia de la Universitat Central de Barcelona (1983).
Metge Resident de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (1972) Metge Adjunt de la Ciutat Sanitaria Vall d’Hebron (1972-1974). Metge Adjunt de la Ciutat Sanitaria de Bellvitge (1974-1978).
Cap de Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Sant Rafael (1977-2001). Director de Teknoftal. Institut Oftalmic (Centre Medic Teknon) .
Membre de les Societats Catalana, Espanyola i Francesa d’Oftalmologia i European Glaucoma Society. President de la Societat Catalana d’Oftalmologia desde novembre de 2006.
Participació activa en nombrosos Congressos, Cursos i Taules Rodones de l’ especiali tat, així com autor de mol tes publicacions en revistes de l’Estat i estrangeres, destacant en els seguents temes: Ecografia Ocular, Glaucoma i Oftalmologia pediatrica.
pioner a l’Estat Espanyol amb l’Ecografia Ocular, es el primer a realitzar-la a Catalunya (primera comunicació i publicació en el 111 Congrés Luso-Hispano-Brasileiro de 1976). Fins l’ actuali tat a dirigi t més de 30 cursos d’Ecografia en diferents congressos i simposiums.
Autor de quatre llibres: «Aplicaciones Clínicas de la Ecografía Ocular» (1987); «Manual de Protocolos de Diagnóstico y Tratamiento en Pediatría Extrahospi talaria» (1991); «Iniciación a la Estrabología» (1992) dues edicions; «Normas de Supervisión Pediatrica» (Asociación Española i American Academy of pediatric. 1993).

Les arees de més interés professionalq han estat: Ecografia Ocular, Glaucoma, Oftalomologia infantil e Historia de la Medicina.

Scroll al inicio