Acadèmics

Martí i Laborda, Rosa Maria

2007

Elecció

Discurs d'ingrés

Dades personals

Nom i cognoms: Rosa Maria MARTÍ LABORDA.
Lloc i data de naixement: Barcelona, 31 de maig de 1958.

Categoria Docent Actual: Catedràtic de Dermatologia. Universitat de Lleida.
Categoria Assistencial Actual: Facultatiu Especialista. Unitat de Dermatologia.
Hospital Universitari “Arnau de Vilanova” de Lleida
Adreça: Departament de Medicina. Unitat Docent de l’Hospital Universitari “Arnau de Vilanova”. Avinguda Alcalde Rovira Roure 80. 25198 Lleida
Telèfon: 973-705238 FAX: 973-702435
“E-mail”: marti@medicina.udl.cat

Títols acadèmics

1975 Batxillerat Superior, Universitat de Barcelona.
1980 Alumne Intern per oposició de la Càtedra d’Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
1981 Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona.
1981 Examen M.I.R., convocatòria octubre 1981; núm. 37.
1986 Especialista en Dermatologia. Hospital Clínic de Barcelona.
1989 Doctor en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona.

Experiència docent

1988-90 Professor Associat de Dermatologia. Estudi General de Lleida. Universitat de Barcelona.
1990-02 Professor Titular de Dermatologia. Estudi General de Lleida. Universitat de Barcelona (Des de
1992: Universitat de Lleida).
2002 (oct.)- Catedràtica de Dermatologia. Universitat de Lleida.

Experiència assistencial

1982-85 Metge Resident. Servei de Dermatologia. Hospital Clínic, Barcelona.
1987 Metge Col•laborador. Servei de Dermatologia. Hospital Clínic, Barcelona.
1988-90 Facultatiu Especialista. Ambulatori de Prat de Llobregat, Barcelona.
1997 Metge Especialista. Servei de Dermatologia. Hospital Clínic, Barcelona.
1998-01 Metge Especialista. Servei de Dermatologia. Hospital Clínic, Barcelona (Unitat de Melanoma).
2002 (oct)- Facultatiu Especialista. Secció de Dermatologia. Hospital Universitari “Arnau de Vilanova”, Lleida.

Experiència en gestió universitària

1997-98 Directora del Departament de Medicina. Universitat de Lleida.
2007-09 Vicedegana de la Facultat de Medicina. Universitat de Lleida.

Principals línies de recerca

1- Limfomes cutanis
Factors pronòstics, immunohistoquímica, cultius cel•lulars, citocines, molècules d’adhesió.
2- Psoriasi
Molècules d’adhesió, marcadors d’activació i proliferació.
3- Melanoma
Dermatoscòpia, genètica, immunoteràpia cel•lular, bioquimioteràpia, dianes terapèutiques.

Grups de recerca

1998-06 “Xarxa temàtica sobre Limfomes Cutanis”. Generalitat de Catalunya.
2003-09 “Grup d’Investigació sobre Patologia Oncològica”
– Reconegut com a Grupo regular de la Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer de las RETICS del Instituto de Salud Carlos III
– Inclòs al “Grup de Càncer del Laboratori de Recerca de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova” (Reconegut com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya).

Projectes de recerca subvencionats per agencies nacionals i internacionals

Com a Investigador Principal: núm. 6
Com a Investigador Col•laborador: núm. 6

Tesis Doctorals dirigides

“Moléculas de adhesión y marcadores de estirpe, proliferación y activación celular en la psoriasis. Comparación con el liquen plano y la neurodermitis”. Josep Manel Casanova Seuma. Universitat de Lleida. Qualificació: «Apto cum Laude». (1994).

Publicacions en revistes nacionals

núm.: 37.

Publicacions en revistes d’àmbit internacional

núm.: 45. Factor impacte: 99,6.

Capítols de llibres

núm.: 5.

Monografies

núm.: 13.

Aportacions a Congressos i Reunions Nacionals (núm. > 150) e Internacionals (núm. > 60)

Participació i organització de Congressos, Cursos i Reunions Científiques

Participació i organització de cursos de postgrau (UB, UAB, UdL)

Estades a l’estranger

Guy’s Hospital. University of London. Department of Dermatology. Laboratory of Applied Dermatology. 1985. Estada curta.

Beth Israel Hospital. Harvard University of Boston. Department of Pathology. Section of Hematopathology (Dr. M.E. Kadin). Estada de 9 mesos subvencionada per la Universitat de Barcelona (any sabàtic) i el Ministeri de Sanitat (FIS 92/5321).

Societats científiques

1. Associació de Dermatologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

2. Academia Española de Dermatología y Venereología.

3. Sociedad Ibero-Latino-Americana de Dermatología y Venereología.

4. Cutaneous Lymphoma Task Force de la EORTC.

6. International Dermoscopy Society.

7. European Society for Dermatological Research.

Altres mèrits

Coordinadora del “Dia del Euromelanoma” 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 a Catalunya i Balears.

Coordinadora del “Registro Nacional del Melanoma Cutáneo de la AEDV” a Catalunya i Balears.
(des d’octubre de 2000)

Scroll al inicio