Acadèmics

Maristany i Daurnet, Maria Teresa

2022

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 7 de febrer de 2022.

Secció : adscrita a la secció Primera (Ciències bàsiques, diagnòstiques i teraèutiques)

Ingrés : 28 de juny de 2022, «Radiologia : tecnologia i humanització.«, presentació a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il.ltre. Dr. Lluís Morales i Fochs . (sessió youtube : Recepció Acadèmics Corresponents Dra. Maria Teresa Maristany i Dr. Esteban José Martínez . – YouTube )

F O R M A C I Ó :
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per La Universitat de Barcelona (1975-1981).
Especialista en Radiodiagnòstic via M.I.R. Vall d’Hebron (1982-1986).
Màster i Diplomatura Universitària en Patologia Mamària-Sinologia, Universitat de Barcelona, 2001-2002 / 2002-2003.
Postgrau: Gestió de l’activitat asseguradora i financera en el marc de la Llei d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores, U.B 2019.

E X P E R I È N C I A P R O F E S S I O N A L :
Metge Adjunt, Hospital del Mar (1987-2007).
Cap de Servei CRC Hospital Universitari Sagrat Cor (2008-2010).
Cap de Servei CRC Clínica del Vallès (2008-2010).
Directora del Servei de Radiodiagnòstic, Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. Barcelona, des de 2010.

E X P E R I È N C I A C I E N T Í F I C A I D O C E N T :
18 publicacions en editorials i capítols de llibres.
44 publicacions nacionals i 35 internacionals.
196 comunicacions nacionals i 77 internacionals.
Professora Màster de Patologia Mamària UB. 2008-2012
Professora Màster Sinologia. Universitat Lleida. 2009-2011
Directora i Organitzadora de 21 Cursos i Congressos nacionals i de 5 Internacionals. Investigadora principal de 2 beques FIS i associada a 34 Projectes d’Investigació.
Professora Curs Expert 3D acreditat per 7 universitats amb 8 crèdits ECTS 2019-2020.

S O C I E T A T S :
Sòcia de 8 societats científiques.
Membre de la Junta Directiva de l’SESPM (Societat Espanyola de Sinologia i Patologia
Mamària).
Presidenta de la SETS (Secció d’Infermera i TER de la SESPM), fins al 2013.
Triada Vocal de Comunicació de la SERAM (Societat Espanyola de Radiologia) 2017.
Presidenta Agrupació de Radiòlegs de Catalunya des de 2013 a l’actualitat.
Presidenta de l’ACRAM (Associació Catalana de Radiologia Mèdica, filial de la
SERAM) des de 2013 fins a l’actualitat.
Presidenta Radiòlegs de Catalunya (Acadèmia de Ciències Mèdiques), des de 2013; Reelegida maig 2017 per 4 anys més.
Membre de la Comissió d’Auditoria i Control de la Mutual Mèdica.

Scroll al inicio