Acadèmics

Maideu i Puig, Eudald

2012

Elecció

Discurs d'ingrés

CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL (Reduït)
Eudald Maideu i Puig
Dades personals: nascut a Ripoll (Girona) el 11 d’ agost de l935,Llicenciat en Medicina y Cirurgia per la Facultat de Medicina de Barcelona (10 excel•lents i una Matricula d’honor).Qualificació final “sobresaliente” el l5-jul- l959.
Doctor en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona amb qualificació: Excel•lent cum laude per unanimitat. Dirigida Prof. Obiols Vié .Títol: “Información Sexual del adolescente .Actitudes de participación” l975.( lª del Estat Espanyol). Especialista en Pediatria i Puericultura,Diplomat en Medecina de la Enseñanza Media i per la .
Activitat assistencial:Pediatria hospitalària i assistencial en el medi rural: l962-2004: Neonatòleg Hosp. comarcal de Campdevànol . Pediatre de Família i consultor comarcal del Ripollès l962-2004.Colaborador Lab. Psicofisiologia Fac. Med. BCN (l975-83)
Docència Universitària:Prof.convitat Universitats de Catalunya: UB-Clinic Pediatria i Psiquiatria ,UAB,UDG. I de la Península ibèrica :Universitats de Cadis, Sevilla, Granada,Almería, Oviedo, Euskadi, Santiago de Compostela,i Lisboa.(fins any 2000)
Membre tribunal tesi doctoral UAB Vall Hebron l989 president Prof. Ballus Pascual
Vida Acadèmica:
-Membre de la Acadèmia de Ciències Mèdiques ( soci numerari des de l965).
-President de la Societat Catalana de Sexologia de la ACM Barcelona 1978-l983
-Membre fundador de la World Association for Sexology a Roma 1978,sient el
vocal per Espanya i membre del comitè científic de la mateixa anys l976-83.
-Fundador i Secretari General Fed. Soc. Sexologia Estat Espanyol .Pres.Oriol Bosch.
-President, Secretari gral. o membre de: Comitè Organitzador de Congressos .Simpòsium i Jornades, Internacionals , Estatals o de Catalunya i les Illes, a traves de :Societat Catalana de : Pediatria 2 , Sexologia 10 i Medicina i Historia:l (anys 78-95)
-Membre de la Junta i representat vegueria Osona Ripollès de la Soc.Catalana Pediatria
Recerca en pediatria: 24: treballs publicats.
Recerca en Sexologia científica: Pedagogia Sexual ,Dimorfisme- Evolució Sexualitat.. Infanto juvenil,Adolescència i Prevenció Abús sexual. Treballs publicats..30,Ponent 16
Recerca en Historia de la Medicina treballs publicats 2 Llibre: 1 capítol- CD-R:l
Publicacions i activitat científica en el camp de la Sexologia:
-Membre Comitè redacció i científic de revistes mediques:” Cuadernos de Medicina Psicosomática” ,Barcelona , i de França – Paris “Cahiers Sexologie” dir G.Tordjmann.
-Llibres monogràfics capítols…..17 – Enciclopèdia Sexologia 2 capítols
-Revistes difusió (educació sexual,Premsa etc : 7
-Divulgació Medica conferencies Fundació Bofill,Col•legis , Instituts total 149
Premis i distincions en: Recerca :.2- (l976,93,95) Beca acadèmica Curs l956-57
“Aproved fellow in Sex Education Internatiomal Council Sex education -The American University”- Washington 1989
Premi” Excel•lència professional en Humanitats Mèdiques” 2005
Recerca i treballs Humanístics i culturals : Promotor descoberta arqueològica del.conjunt del Castell Mataplana i del Comte Arnau,declarat Monument Nacional.i també del Museu o Centre d’interpretació des l985 -Llibres:3 capítols – Revistes 8
Membre de la junta del centre d’estudis Comarcals del Ripollès: Llibres 3 capítols 5
Promotor i membre institucional comitè Mil•lenari papa Garberat d’Orlac 1999-2000
Congres Internacional Ianua Coeli .2010 Amics Art Romànic : Comunicació l
Publicacions Col•legi Metges de Girona : 10 Premsa estatal o comarcal num 30 aprox.
Participació divulgadora en programes científics o específics a TV estatal (3 ) autonòmica (3) i comarcal (12)

Scroll al inicio