Acadèmics

D) VICESECRETARIA: M. Àngels Calvo i Torras

1995

VICESECRETARIA

Discurs d'ingrés

Nascuda a Barcelona el 1953. Llicenciada i Doctor en Farmàcia per la UB. Premi extraordinari de Llicenciatura. Llicenciada i Doctor en Veterinària per la UCM. Diplomada en Sanitat i Especialista en Microbiologia i Parasitologia. Catedràtica de Sanitat Animal (UAB). Ha publicat més de 180 treballs de recerca. Ha col.laborat en la redacció de caí­tols de llibres de Micologia i Microbiologia. Ha dirigit 36 tesines i 11 tesis doctorals. Ha rebut 12 premis per la seva tasca investigadora.  Acad. Num. de la RA de Medicina de Catalunya, de la RA de Doctores de Madrid, de la Acadèmia de Veterinària de Catalunya, de la RA de Doctores de Catalunya, Acadèmic Corresponent de la RA de Medicina de Madrid, de la RA de Farmàcia de Catalunya, de la Acad. Nac. de Med. de Mèxico, Membre del I.M.F.C, de la Soc. Argentina de Veterinària i de la Cof. Intern. de Investigadores de Toledo. Ha estat Membre del Comitè Cientí­fico de Nutrición Animal (SCAN), essent en la actualitat Expert de la CE. Fou Vice-Degana i Degana de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Scroll al inicio