Acadèmics

Lordat, Jacques

1821

Discurs d'ingrés

Jacques Lordat és una de les figures importants del vitalisme de Montpeller (Sauvages, Barthez, Bordeu, Lordat). Fou membre de l’Acadèmia però no hem trobat encara la data de nomenament. Nascut a Tournay (Alts Pirineus), l’11 de febrer de 1773. Deixeble directe de Barthez, el 1811 guanya una càtedra de cirurgia, que el 1813 canvia per la d’anatomia i fisiologia, i del 1824 a 1860, quan tenia vuitanta set anys, només ho serà de Fisiologia. De 1819 a 1830 fou degà de la facultat. (Dulieu, IV, 832-840). Va morir el 25 d’abril de 1870 a Montpeller, quan tenia noranta-set ays. (18)

Scroll al inicio