Acadèmics

López i Guillermo, Armando

2021

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 17 de febrer.

Secció : adscrit a la secció Segona (Medicina).

Ingrés : .

SITUACIÓ PROFESSIONAL
− Metge consultor sènior – Servei d’Hematologia, Hospital Clínic de Barcelona. Investigador de l’IDIBAPS
− Professor agregat de Medicina – Universitat de Barcelona
DADES ACADÈMIQUES
− Llicenciat en Medicina i Cirurgia (1977-1983). Universitat de Barcelona
− Doctor en Medicina i Cirurgia (1989) –Director de tesis: Prof. J.L. Palés Argullós – Apte cum laude – Premi Extraordinari de doctorat (secció Bàsiques), Universitat de Barcelona.
− Especialista en Hematologia i Hemoteràpia pel sistema MIR (núm 14 a nivell espanyol) a l’Hospital Clínic de Barcelona entre 1985 i 1988
ACTIVITAT PROFESSIONAL:
– Metge adjunt al Servei d’Hematologia de l’Hospital Clínic de Barcelona des de 1989 (Consultor sènior des de 2008)
– Research fellow al Department of Lymphoma and Myeloma (MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA) en 1995/96.
– Investigador de l’IDIBAPS (des de 1998)
ACTIVITAT DE RECERCA:
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ: Investigació clínica: 1) epidemiologia, diagnòstic i tractament de les principals neoplàsies limfoides,
2) factors pronòstics, tant clínics com biomarcadors (amb participació en l’elaboració dels principals índexs pronòstics [IPI,
FLIPI, GELTAMO-IPI], 3) noves teràpies en limfomes (disseny, col·laboració i aplicació d’assajos clínics fases 1, 2 i 3 amb els
principals grups nacionals -GELCAB, PETHEMA, GELTAMO- i internacionals -LySA, IELSG, EMCLN, FIL-).

Investigació:
traslacional: 4) microambient tumoral, 5) perfil genòmic (mutacions i alteracions en el nombre de còpies en síndromes limfoproliferatives, 6) plataformes bio-informàtiques per incorporar l’ús d’estudis genòmics en la pràctica clínica, 7)malaltia residual i la seva implicació pronòstica i terapèutica i 8) DNA circulant tumoral ( «biòpsia líquida») per a l’estudi del perfil mutacional.
– Publicacions en revistes indexades: 274 (253 originals, 4 editorials, 25 revisions), el 70% corresponen a revistes del primer quartil de l’especialitat. – Llibres o capítols de llibre: 35 (entre ells, en 4 com a editor)
– Més de 100 conferències convidades en fòrums nacionals i internacionals.
– Projectes d’investigació subvencionats: 42 projectes científics amb finançament oficial (incloent FIS, CAYCIT i agències de la Generalitat de Catalunya), en 17 d’ells com a IP, més 3 beques personals i 10 projectes amb finançament de la indústria.
– Factor d’impacte dels treballs originals, editorials i revisions: 2.250,937- Índex h: 68.
– «Highly Cited Researcher for 2019» AWARD en CLINICAL MEDICINE – Web of science Group – període analitzat: 2008/18.

ACTIVITAT DOCENT:
– Professor Agregat del Departament de Medicina (Malalties de la Sang) de la Universitat de Barcelona.
– Previament, Professor Associat, Col·laborador docent en els Departaments de Medicina i de Fisiologia Humana.
– Docència clínica de l’especialitat als residents del Hospital Clínic (tutor de la beca R5 de fi de residència de 12 residents del Clínic).
– Autor de nombrosos capítols de llibres docents i coordinador de la secció d’Hematologia en les quatre últimes edicion del llibre Medicina Interna Farreras-Rozman.
– 4 tesis doctorals dirigides.
– Participació en més de 100 cursos nacionals i internacionals com a organitzador, professor o tots dos.

ACTIVITATS PARTICIPATIVES I DE GESTIÓ:
– Grups científics: Grup espanyol PETHEMA: membre del patronat i responsable dels limfomes (1996-2001) – Grup per a l’Estudi dels limfomes de Catalunya i Balears (GELCAB): membre fundador (1996-2014) – Grup espanyol de limfomes (GELTAMO) des de la seva fundació (president de Comitè Científic 2013-actualitat) – International Follicular Lymphoma Prognostic Factors Project (1996-2004) – International Follicular Lymphoma Prognostic Factors Project-F2: Executive Committee (2002-actualitat) – European Mantle Cell Lymphoma Study Group (1997-actualitat) – International extranodal.
Lymphoma Study Group: Board of Directors (2004-2014) – Leukemia Lymphoma Molecular Profiling Project, NCI (1998-actualitat) – European Lymphoma Institute (2010-actualitat).
– Revisor de les principals revistes científiques de l’especialitat; revisor de les agències espanyoles d’avaluació ANEP (2001- ACTUALITAT) i FIS (2002-actualitat), així com d’altres 5 agències internacionals.
– Scientific Committee de congressos internacionals (ESMO, Lugano) i President de Comitè Científic del Congrés Nacional de la AEHH (2004).
– Clinical advisory board de l’OMS (classificació de les neoplàsies hematològiques – limfoides – 2015).
– International advisory board de 5 companyies farmacèutiques.

Scroll al inicio