Acadèmics

Llupià i Mas, Josep

2017

4a (MEDICINA SOCIAL)

Elecció : 4 d’abril de 2017.

Ingrés : 7 d’octubre de 2018, «Un Món, una Salut»(PDF), Reposta a càrrec de la Molt Il.ltre. Dra. Maria Àngels Calvo i Torra.

Estudià Ciències Veterinàries 1968-1973 a la Universidad Complutense de Madrid, on es doctorà Cum Laude l’any 1982.

Ha desenvolupat la seva tasca professional des de 1975 fins el 2009 com a farmacòleg en el departament de recerca dels Laboratoris Almirall. En el curs d’aquesta activitat ha fet estades als departaments d’immunologia a l’Hospital General de Southampton; a l’Hospital de Hammersmith, Londres i en els Laboratoris Pfizer, Sandwich, Regne Unit.

El seu treball ha consistit en determinar l’acció de noves substàncies i la seva aplicació per a la terapèutica humana, mitjançant mètodes de farmacologia experimental. El seu camp d’estudi són els mediadors cel·lulars en processos immunològics i inflamatoris. Ha contribuït al descobriment dels principis actius: almagat, cleboprida, cinitaprida, ebastina, piketoprofè i aclidini.

Ha participat en trenta-sis congressos nacionals i internacionals. És autor o coautor de cinquanta-sis treballs científics que han estat publicats en revistes especialitzades o presentats a congressos. Ha impartit cursos i conferències sobre el sistema respiratori i d’immunofarmacologia en l’àmbit universitari. Ha revisat originals de les revistes British Journal of Pharmacology  i Inflammation Research. És coeditor de la revista de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya des de 1996.

President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya des de 1996. Corresponent nat de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España des de 2015. Corresponent de l’Academia Veterinaria Mexicana des de 2012. Vocal del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i de la Junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona des de 2012. Membre del Comitè Científic del Zoo de Barcelona des de 2008. Membre del Consell Interacadèmic de Catalunya des de 2000.

Scroll al inicio