Acadèmics

Llagostera i Sala, Francesc

1867

Discurs d'ingrés

13-03-1867. (Barcelona, 07-07-1831 – B. 03-02- 1885). Llicenciat el 1854, doctor el 1869. Metge pràctic. Bibliotecari-arxiver durant cinc biennis (1869-1878) i vice-president el bienni 1879-80. De salud molt delicada hagué de limitar l’activitat i es dedicà en bona part a l’estudi de la llengua i la literatura. Autor, entre altres treballs, d’una «Aforística catalana» i d’una “Reseña biográfica de D. Antonio de Gimbernat”.
EP: «Del empleo de los calomelanos en las pulmonías refractarias o inaccesibles a los usuales medios de tratamiento»
TIC de 1879: «Breves consideraciones críticas sobre la vacuna i la vacunación»

Scroll al inicio