Acadèmics

Lailla i Vicens, Josep M.

2017

3a (CIRURGIA)

Elecció : 4 d’abril de 2017.

Ingrés : Diumenge 11 de març de 2018, «DIAGNÒSTIC PRENATAL DELS DEFECTES CONGÈNITS. CONSIDERACIONS ÈTIQUES I LEGALS DES DEL PUNT DE VISTA D’UN OBSTETRE», repsosta a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il.ltre Dr. Xavier Iglesias i Guiu

Acadèmic corresponent : Elecció, 26 d’octubre de 2010; Adscrit a la secció Tercera; Ingrés : 15 de febrer de 2011, «De l’obstetricia clàssica a la medicina perinatal» (PDF), presentació a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il·ltre. Dr. Jesús González i Merlo.

Josep Maria Lailla Vicens, nascut a Barcelona al 1948. Llicenciat en Medicina i Cirurgia al 1971 en la Universitat de Barcelona, amb Premi al millor expedient Acadèmic de la Llicenciatura de 1965-1971. Especialista en Obstetrícia i Ginecologia per l’Escola Professional de la Universitat de Barcelona, Hospital Clínic. Prof. J. Gonzalez Merlo (1971-1975). Doctor en Medicina i Cirurgia en 1976 per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Tesis Doctoral titulada «Predicció del patiment fetal, mitjançant l’estudi del medi intern fetal», obtenint la qualificació d’ Excel·lent cum laude per unanimitat. Professor associat en la Càtedra d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona, des de 1976 a 1982. Professor Titular per oposició d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona des de 1983. Catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat de Barcelona des de juny de 2001. Formació assistencial Metge en formació de l’especialitat a l’Hospital Clínic de Barcelona des de 1971 a 1975 (Prof. Gonzalez Merlo). Metge Adjunt en el mateix hospital des de 1975 a 1983 (Prof. Gonzalez Merlo). Cap clínic a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Prof. Gamisans) 1983. Nomenament, sense presa de possessió. Cap del servei d’Obstetrícia I Ginecologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona des de 1990 fins 2014. Actualment exerceixo de Consultor Sénior. Acreditat per l’European School of Perinatal Medicine I per l’European Schaal Gynecology Oncology, un cop finalitzats els estudis pertinents. Treball docent i d’investiRació He dirigit des de la meva entrada a la Universitat un total de 23 cursos de postgrau, Director de 17 Tesis Doctorals i 14 cursos de doctorat. Professor en 35 cursos de doctorat. Professor convidat en 19 màsters nacionals i internacionals. He participat com a col·laborador en 39 llibres de l’especialitat, redactant un total de 87 capítols i 3 d’aquests llibres han estat editats a l’estranger. Co-editor del llibre «Obstetrícia» Sena edició. Ed. Elservier. Masson. 2006 i de la 6ena edició al 2013. Actualment preparant la 7ena edició. Co-editor del llibre «Fundamentos de Ginecología». SEGO 2009. Co- editor de la monografia «Salud bucal de la mujer, según las distintas edades biológicas». Editorial Panamericana 2013. Director del curso on-Iine de formació continuada de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecologia de 16 mòduls i quatre anys de duració. Acreditat per la Universitat de Barcelona i la Universidad Catòlica de Valen cia. He publicat un total de 217 articles, 148 en revistes nacionals de l’especialitat i 69 articles en revistes internacionals. He dictat un total de 264 conferències o ponències en congressos, reunions, symposiums al marge dels cursos anteriorment esmentats i on 94 d’aquestes ponències han estat en congressos fora d’Espanya. Per finalitzar, he participat en un total de 317 comunicacions i pósters en congressos de la nostra especialitat. Premis. He rebut 14 premis a nivell nacional i internacional. Càrrecs representatius. President de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetrícia (SEGO), en el període 2011-2015. He estat Sots president des de 2003 al 2011. Des de juny 2015, President d’Honor de la SEGO. Medalla d’Honor de l’especialitat (Junta plenària desembre 2015) President d’Honor de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) i President d’aquesta Societat en el període 2001-2004. President del Comitè organitzador XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia celebrat a Barcelona al juny de 2009. Soci d’Honor de la Sociedad Española de Ecografía (SESEGO), 2003. Soci d’Honor de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), 2005. Masters of Masters, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2006. Representant d’España en les Assemblees Generals, de la FIGO (Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia en els anys 2003 (Santiago de Chile), 2006 (Kuala Lumpur), 2009 (Ciudad del Cabo) i 2012 (Roma). Membre corresponent per elecció de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 2010. Membre d’Honor estranger de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Paraguaya, 2012. President del Comitè científic del «Extremely Preterm Babies. Improving prenatal care», 2013. Membre del Comitè Científic de: FIGO Regional (España-Portugal y Latinoamérica) «Conference af Ginecology and Obstetrics» Colombia 2013. President de la Comissió Nacional de l’Especialitat (febrer 2014- juny 2015). Professor Honorífic de l’Universitat de Buenos Aires, 2016.

Scroll al inicio